1978 Vol 1 Issue 2Parmak Metakarp Amputasyon ve Rekonstrüksiyonlarının El Fonksiyonu Açısından DeğerlendirilmeleriErdem Yormuk, Cemal Aytemiz, Sadun Uzel
Ağız Mukozası MelanomlarıCihat Borçbakan, İmad Hayderi
Porphyria Turcica’da Rekonstrüktif Cerrahi GirişimleriAbdullah Keçik, Onur Erol, K. Güler Gürsu
Radikal Boyun DisseksiyonlarıTahir Hayırlıoğlu, Orhan İşkeceli, Bedrettin Görgün, Ayhan Konuralp
Cutis Verticis GyrataErtuğrul Özmen, Sabri Acartürk, Yalçın Kaya
Deri Grefti Alınan Donör Alanların Kapatılmasında Collagen Film (Cutycol)Lütfi Baş, Erdem Yormuk, Sadun Uzel
Hemanjiomalarda Konservatif Tedavi SonuçlarıÖmer Şensöz, Güler Gürsu, Onur Erol
Maksilla Habis TümörleriGüray Tufan, Orhan İskeceli, Bedrettin Görgün, Ayhan Konuralp
Ameloblastoma Olgu BildirimiOnur Erol, Abdullah Keçik, K. Güler Gürsu
Yüz KanserleriHülya Aydın, Bedrettin Görgün, Orhan İşkeceli, Ayhan Konuralp


1980-1981 Vol 2-3 Issue 1Isıtılmış Kanın Kapiller Sistem ve Dolaşımında Oluşturduğu Değişiklikler ve Bunlara Steroidin Etkilerinin Deneysel Olarak AraştırılmasıCevdet Barış
Çene Rekonstrüksiyonunda Kullanılacak Sekonder Damar Saplı Flep HazırlanmasıAbdullah Keçik
Mikroarteriyel Anostomozlarda Konacak Uygun Sütür Sayısının Deneysel Olarak AraştırılmasıAyhan Numanoğlu, Cemal Aytemiz
Hipospadias Cerrahi Tedavisi Dokuz Yıllık DeneyimNamık K. Baran, Harun Özkan, Lütfi Baş, İlker Özgen
Penis Kayıplarında OnarımBedrettin Görgün, Hülya Kut
İki Taraflı Dudak Yarıklarının Tek Evreli TedavisiEge Özgentaş, Onur Erol, Yücel Erk, Abdullah Keçik
Dibbell Yöntemi ile “Cleft Lip-Nose” OnarımıMuvaffak Sipahioğlu, Onur Erol, Cemalettin Çelebi, Ege Özgentaş
Perikondrioplasti ile Kepçe Kulak Onarımından Alınan SonuçlarLütfi Baş, Cemal Aytemiz, Erdem Yormuk
Cryptotia (Bir Olgu Nedeniyle)Cevdet Barış, Harun Özkan, Cemal Aytemiz
Kulak Kepçesi KanserleriCihat Borçbakan, Sedat Erkuş
Ezilmiş, Soyulmuş Parmaklarda Ven Greftleri Kullanılarak Yapılan ReplantasyonAyan Gülgönen
Yüzeysel ve Derin İkinci Derece El Yanıklarında “Debrisan” Tedavisinin DeğerlendirilmesiErdem Yormuk, Cevdet Barış, Cemal Aytemiz, Lütfi Baş
El Yanıklarında Atelleme ve Traksiyonun ÖnemiCevdet Barış, Cemal Aytemiz, Erdem Yormuk
Fosfor Yanıkları ve TedavileriHarun Özkan
İskial Dekübitus Ülserlerinin Deri-Adele (Gluteus Maksimus) Flebi ile OnarımıSabri Acartürk, Ertuğrul Özmen, Kamuran Kıvanç
Parotis Cerrahisinde İzlenecek Yol Ne Olmalıdır (42 Olgunun Analizi)Cemal Aytemiz, Ayhan Numanoğlu, Cevdet Barış
Stenon Kanalı Fistüllerinin Cerrahi Tedavisinde Değişik Bir Yöntem (Lastik Band Yöntemi)Cihat Borçbakan
Meme Plastiğinde Bir Başka Yöntem (Dermal Vaulp Flap-Voute Dermique)Atilla Oymak
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği ile Bağlı Ünitesi Yanık Merkezinin Bir Yıllık Çalışma AktivitesiCemal Aytemiz, Lütfi Baş, Cevdet Barış, Harun Özkan


1982-1983 Vol4-5 Issue1


“Wise” ölçü kalıbının Geçerli olabileceği MamoplastilerNamık K. Baran, Cemalettin Çelebi, Seyhan Çenetoğlu
Rinoplastiden Sonra Görülen ve Cerrahi Tekniğe Bağlı Olmayan ProblemlerSadun Uzel
Serbest Latissimus Dorsi Kas-Deri FlebiOnur Erol, Abdullah Keçik, Cemalettin Çelebi
Anterior Tibial Bölge Defektlerinin Gastreknemius Muskülokütanöz Flep Tekniği ile Tek Evrede RekonstrüksiyonuOnur Erol, Ali Barutçu, Cemalettin Çelebi
Sekonder Island Fleple Yanak RekonstrüksiyonuBülent Erdoğan, Ali Barutçu, A. Karabağ, Onur Erol
Latissimus Dorsi Kas-Deri Ada Flebi ile Aksilla OnarımıSabri Acartürk, Yalçın Kaya, Ertuğrul Özmen
Burun Defektlerinin Rekonstrüksiyonu ve Yöntemlerin Karşılaştırılmasıİbrahim Yıldırım, Sıdıka Kurul, Muzaffer Altıntaş, Akdoğan Erözbek
Ayak Tabanı Defektlerinin Kapatılmasında Sinir Pediküllü M. Tensor Lata Kas-Deri Flebinin YeriMuzaffer Altıntaş, Akdoğan Erözbek, Sıdıka Kurul, Fethi Orak
Kas-Deri Flepleriyle İlgili Klinik ÇalışmalarımızMuzaffer Altıntaş, İbrahim Yıldırım, Ali Nihat Mındıkoğlu, Sıdıka Kurul, Akdoğan Erözbek, Baha Sezer
Mikrovasküler Cerrahide Arter ve Ven Greftlerinin DeğeriAhmet Çanga, Cemal Aytemiz
Sekonder Arteriyel Perikondrial Fleplerde Kıkırdak RejenerasyonuH. Ege Özgentaş, Onur Erol, K. Güler Gürsu
Dupuytren KontraktürüAbdullah Keçik, Bülent Erdoğan, K. Güler Gürsu
Dupuytren Hastalığı ve Deri Kısalığının Uzatılmasında V-Y İlerletilmesi TekniğiYalçın Kaya, Sabri Acartürk, Bülent Afat
Elin Periferik Sinir YaralanmalarıErdem Yormuk
El ve Önkol Defektlerinin Kasık Flebi ile OnarımıSabri Acartürk, Ertuğrul Özmen, Yalçın Kaya, Bülent Afat
Arter Saplı Groin Fleplerin El ve Bilek Defektlerinde KullanımıCemal Aytemiz, Yücel Öztan
Malign Melanoma Cerrahisinde İzlenmesi Gereken Yol Ne OlmalıdırCemal Aytemiz, Cevdet Barış, Yücel Öztan
Dudak Kanseri Tedavisinde Cerrahi Yöntemlerin Karşılaştırılmasıİbrahim Yıldırım, Akdoğan Erözbek, Muzaffer Altıntaş, Sıdıka Kurul
Mandibula OsteosarkomuCemalettin Çelebi, Ali Barutçu, Gürhan Özcan, Onur Erol
Keratoakantoma ve Skuamoz Hücreli Karsinoma İkilemiAbdullah Keçik, Galip K. Günay, Güler Gürsu, Onur Erol
Mesh Greft UygulamasıBülent Erdoğan, Galip K. Günay, Cemalettin Çelebi, Muvaffak Sipahioğlu, Onur Erol, Güler Gürsu
Trafik Kazalarında Plastik Cerrahinin YeriGürhan Özcan, Onur Erol


1993 Vol 1 Issue 1


The Restorativeeffect of Early Eschar Excision and Grafting On Depressed Immune Response In Burned MiceOğuz Çetinkale, Orhan Çizmeci, Fadıl Ayan, Cemal Şenyuva, Sevim Büyükdevrim, Ali Pusane
Rat Siyatik Sinirinden Schwan Hücre Kültürü Hazırlanması İçin Geliştirilmiş MetodZeki Can, Erdem Yormuk
Kraniyel Deformitelerin Düzeltilmesinde Fonksiyonel ve Estetik YaklaşımYücel Erk, Emin Mavili, Kemal Benli
Kliniğimizdeki İlk Kraniyofasiyal Cerrahi UygulamalarıÖmer Şensöz, Uğur Koçer, Ali Teoman Tellioğlu, Selim Çelebioğlu, Mehmet Mutaf, Kenan Arifoğlu
Hipertelorizm Cerrahisinde İntrakraniyel ve Ekstrakraniyel Yaklaşımların Birlikte UygulanmasıYücel Erk, Emin Mavili, Kemal Benli
Periorbital ve Frontal Bölge Rekonstrüksiyonunda Serbest Kalvarial Kemik Greftlerinin UygulanışıAyhan Konuralp, Nazım Çerkeş, Aylin Bilgin
Mandibula Kırıkları (140 olgunun retrospektif analizi)Adnan Uzunismail, Fatih Peker, Nazım Durak, Ali Özdemir, Erol Kışlaoğlu
Yarık Dudak-Damak Deformitelerine Eşlik Eden Doğumsal Anomali Sıklığının Son 15 Yıl İçinde Dağılımıİnci Gökalan, Jalal Shahlafar, Gürhan Özcan, Güler Gürsu
Penil Protez Cerrahisine Bağlı Penis Nekrozu ve RekonstrüksiyonuFigen Özgür, Tunç Şafak, Naci Kostakoğlu, Abdullah Keçik
Serbest Radial Ön Kol Flebi ile Penis RekonstrüksiyonuMesut Özcan, Ramazan Kahveci, Erhan Şafak, Ahmet Küçükçelebi
Duysal İnervasyonlu Lateral Kol FlebiKutlu Sevin, Mehmet Ketene, İlker Apaydın, Erdem Yormu
“Reverse Chinese Flap”te Superfisial Venöz Anastomoz Gerekli mi?Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Ahmet Karacalar, Mesut Özcan
Serratus Anterior Serbest Kas Flebinin El Rekonstrüksiyonu İçin Kullanılması ve Bir OlguMesut Özcan, Erhan Şafak, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın
I. Dorsal Metakarpal Artere Dayalı Nörovasküler Ada FlebiRamazan Kahveci, Ahmet Karacalar, Mesut Özcan
Beden Dismorfik Bozukluğu: Hayal Edilmiş ÇirkinlikKA Phillips Kısaltarak Çeviren Nalan Gen


1993 Vol 1 Issue 2


Dondurulmuş Periferik Sinir Greftlerinde Schwann Hücresi MigrasyonuZeki Can, Kutlu Sevin, Erdem Yormuk
Yavru Tavşanlarda Mandibula Üzerine Yerleştirilen Alloplastik İmplantın Mandibula Gelişmesi Üzerine EtkisiFigen Özgür, Macit Arıyürek, Tuğrul Maral, Gürhan Özcan, Mansur Razminia, Cenk Sökmen Süer, Aytaç Gököz
Parçalı Kemik Kırıklarının İyileşmesinde Serbest Periost Greftlerinin EtkisiMesut Türker, Nedim Savacı
Serbest Osteokutan Kasık Flebi ile Oromandibuler Defektlerin OnarımıTunç Şafak, Abdullah Keçik, Eser Yüksel
Serbest Osteokutan Kasık Flebi ile Oromandibuler Defektlerin OnarımıTunç Şafak, Abdullah Keçik, Eser Yüksel
Doku Genişleticileri; 6 Yıllık Klinik DeneyimlerimizFigen Özgür, Oya Kocabalkan, Emin Mavili, Yücel Erk, Güler Gürsu
Alt Ekstremite Defektlerinin Onarımında Fasyokutan Fleplerin Kullanım BiçimleriNaci Karacaoğlan, Hıfzı Velidedeoğlu, Ünal Şahin, Nebil Bozdoğan, Uğur Ercan, Birtan Çiçekci, Yılmaz Türkgüven
Palpebral torbaların tedavisinde yeni yöntem; Septo-Orbito-PeriostoplastiÖmer Şensöz, Uğur Koçer, Ayşegül Perçin, Mehmet Mutaf, Kemal Arifoğlu
Doğmalık Penis Kıvrıklığı (Hipopadias Olmaksızın Kordi)Seyhan Çenetoğlu, Can İ. Engin, Ferit Demirkan, Cemalettin Çelebi, Namık K. Baran
A Case of Hypospadias With Anal LocalizationErdem Yormuk, Necmettin Kutlu, Mustafa Özbek
Giant Pilar Tumor of the ScalpSeyhan Çenetoğlu, Serol İnceoğlu, Cemalettin Çelebi, Namık K. Baran, Ömür Ataoğlu, Tülin Oygür
Normokalsemik Çocukta Brown TümörUğur Koçer, Ayşegül Perçin, Ömer Şensöz, Selim Çelebioğlu
Bir Vohlfahrtia Magnifica My Asisi OlgusuMehmet Ketene, Necmettin Kutlu, Erdem Yormuk, Kürşat Altınta
Cranial Vault Reconstruction For Fronto-Orbital Fibrous Dysplasia Using Split-Cal Varial BoneEmin Mavili, Yücel Erk, Kemal Benli


1993 Vol 1 Issue 3


Tropikal Metilsalisilat-Mentol Uygulamasının Rat Deri Flebi Yaşayabilirliği Üzerine EtkisiMehmet Oğuz Yenidünya, Kutlu Sevin, Mehmet T. Ketene, Erdem Yormuk
Uç-Yan Mikrovenöz Anostomozlarda Verici Vene Yapılan Konveks Venotomilerin Açıklık Oranına EtkisiErol Kışlaoğlu, Nazım Durak, Fatih Peker, İbrahim Öztek
“Double Opposing Z-Plasty” İle Damak Onarımı Sırasında Karşılaşılan GüçlüklerAhmet Torkut, Engin Üstünsoy, Mustafa Aydoğdu, Ahmet Çanga, Koray Coşkunfırat, Yılmaz Türkgüven
“Posterior Interosseous” FlepSelçuk Akın, Erhan Şafak, Mesut Özcan
Ulnar Arter Ters Ön Kol Ada FlebiSelçuk Akın, Mesut Özcan
Tek Seansta Mikrovasküler İki Serbest Flep Transferi İle Üst ve Alt Ekstremitenin KurtarılmasıNazım Çerkeş, Murat Topalan, Metin Erer, Hakan Ağır
Ayak Defektlerinin Onarımında Peroneal Ada Flebinin KullanımıSerdar Gültan, Gökhan Adanalı, Murat Emiroğlu, Erdem Yormuk
Ayaktaki Staz Ülserlerinin Tedavisinde Subfasiyal Ven Ligasyonuyla Birlikte Deri Grefti UygulamasıTaner Korkut, Ahmet Aytekin, İsmail Kuran, Lütfi Baş
Kronik ve Geniş İskial Bası Yaralarının Grasilis Kas-Deri Flebi İle OnarımıCan Karaca, Muharrem Akgüner, Adnan Menderes, Haluk Vayvada, Ali Barutçu
Tortikolis Olgularında Orta Hat Rezeksiyon Yöntemiyle Aldığımız SonuçlarUğur Koçer, A.Karamürsel , Ömer Şensöz
Extensive Pigmented Bowen’s Disease of GenitaliaMustafa Şengezer, Naki Şengezer, Mustafa Deveci


1994 Vol 2 Issue 1


Development of An Experimental Model Model To Study The Effect of Denervation On Wound HealingCan İ. Engin, Seyhan Çenetoğlu, Ferit Demirkan, Kenan Atabay, Cemaleetin Çelebi, Ayşe Dursun
Mikrovasküler Anastomozlarda Tromboz Gelişimini Engellemek Amacıyla Streptokinaz KullanımıMurat Emiroğlu, Serdar Gültan, Erdem Yormuk
Mikrovasküler Onarımlarda İplik ve İğne Travması; Sıçan Femoral Veninde Deneysel ÇalışmaReha Gençosmanoğlu, Arman Çağdaş
Perikondriumlu ve Perikondriumsuz Kıkırdak GreftleriSelim Çelebioğlu, Uğur Koçer, Cihat N. Baran, A. Teoman Tellioğlu, Kenan Arifoğlu, Ömer Şensöz
Parsiyel Kalınlıkta Yanık Yaralarının Kapatılmasında, Omiderm, Biobrane ve E-Z Derm KullanımıMurat Türegün, Naki Selmanpakoğlu
Onizuka Yöntemi İle Tek Taraflı Dudak Yarıklarının Primer Onarımında Klinik DeneyimlerimizSerdar Gültan, Murat Emiroğlu, Takuya Onizuka
Opere Dudak Yarığı Deformitelerinin Onarımında Onizuka YöntemiSerdar Gültan, Takuya Onizuka
Applications of Innervated Depressor Anguli Oris Flap In Lower Lip ReconstructionA. Teoman Tellioğlu, Uğur Koçer, Selim Çelebioğlu, Ömer Şensöz, Müfit Akyüz
Acil Mikrovasküler GirişimlerimizTunç Şafak, Abdullah Keçik, Eser Yüksel, Necdet Uçar, Veli Aslani, Tacettin Güçer
El ve Elbileği Doku Defektlerinin Onarımında Ters Akımlı Posterior Interosseöz Ada Flebinin KullanımıCemil Dalay, Ersal Kaya, Metin Yavuz, Sabri Acartürk
Üst ve Alt Ekstremite Onarımında Adipofasyal Flep UygulamalarımızNaci Karacaoğlan, Ata Uysal
Ganglion ve Klinik DeneyimlerimizSerdar Gültan, Mehmet Ketene, Gökhan Adanalı, Erdem Yormuk
Lokal Anestezik TüketimiM.Oğuz Yenidünya, Serdar Gültan, Ali Rıza Erçöçen
Mandibula OsteosarkomuCan Karaca, Haluk Vayvada, Atay Atabey, Mustafa Yılmaz, Muharrem Akgüner


1994 Vol 2 Issue 2


Flep Canlılığı Üzerine Topikal Nitrogliserin Uygulamasının Direkt ve İndirekt EtkisiBahattin Çeliköz, Mustafa Deveci, Naki Selmanpakoğlu
Deri Greftlerinde Reperfüzyon HasarıM. Tevfik Ketene, Kutlu Sevin, Gökhan Adanalı, Erdem Yormu
Hiperbarik Oksijen’in Yanık Tedavisinde Morbidite ve Mortaliteye EtkisiNazım Durak, Emin Elbüken, Fuat Yüksel, Fatih Peker, Erol Kışlaoğlu
Rektus Abdominis Serbest Flep UygulamalarıNazım Çerkeş, Murat Topalan, Ufuk Emekli, Hakan Ağır, Metin Erer, Tahir Hayırlıoğlu
Serratus Anterior Serbest Kas Flebi İle Defekt OnarımıReha Gençosmanoğlu, Mehmet Alper, Levent Yoleri, Tahir Gürler, Yavuz Keçeci, Cüneyt Özek, Ecmel Songür
İki ve Üç Boyutlu Mikrovasküler Rekonstrüksiyonlarda Serbest Radial Ön Kol Flebi KullanımıCemal Şenyuva, Zeki Güzel, Yağmur Aydın, Nuri Çelik, Akın Yücel, Mehmet Bayramiçli, Ali N. Mındıkoğlu
Skapular Serbest Deri Flebi; Rekonstrüksiyonda İyi Bir SeçenekReha Gençosmanoğlu, Mehmet Alper, Cenk Görken, Ufuk Bilkay, Arman Çağdaş
Superfisiyal Temporal Arter Bazlı Saçlı Ada Flebi ile Kaş RekonstrüksiyonuUğur Koçer, Cihat N. Baran, Ali T. Tellioğlu, Ömer Şensöz
Parmak Ucu Defektlerinin Onarımında Ters Akımlı Digital Arter Ada Flebi KullanımıNaci Kostakoğlu, Tuğrul Maral, Gürhan Özcan, Abdullah Keçik
Oromandibular Defektlerin Onarımında Pektoralis Major Kostomiyokutanöz Flep’in YeriUğur Koçer, Ahmet Yazıcı, Ali T. Tellioğlu, Cihat N. Baran, Ömer Şensöz
Geniş Kaideli Meningomiyelosel Defektlerinin Kas Deri Flepleri ile OnarımıÖzhan Çelebiler, Eren Özek, Erdem Tezel, Raffi Gürünlüoğlu, Mehmet Özek, Ayhan Numanoğlu
Mastektomi İle Aynı Seansta Meme Rekonstrüksiyonu Doku genişletici ve/veya meme proteziSıdıka Kurul, Cemalettin Topuzlu, Işık Aslay, Erkan Topuz


1994 Vol 2 Issue 3


Malign Melanomda Risk FaktörleriCan Baykal
Deri Malign Melanomunun HistopatolojisiGültekin Kaner
Hastaneler Arası Malign Melanom Çalışma GrubuSıdıka Kurul, Oya Kocabalkan, Gürhan Özcan
Malign Melanomda Serum P53 Onkoprotein DüzeyleriUğur Özbek, Zeynep Şengün, Sıdıka Kurul, Adnan Aydıner, Nurcan Ertürk, Erkan Topuz
Malign Melanom Tedavisinde İzole Perfüzyon Kemoterapisi Sonuçları (15 Vakalık iki yıllık deneyim)Hilmi Kocaoğlu, Gündüz Tunç, Erhan Erdem, Muttalip Ünsal
Malign Melanoma Tıl Kültürlerinde IFN-alfa’nın Sitotoksisite’ye EtkisiSühendan Ekmekçioğlu, Tamer Yağcı, Sıdıka Kurul, Emel Demiralp, Nurcan Ertürk, Hakan Ağır, Mahmut N. Çarin
Primary Orbital Liposarcoma: Report of A CaseMurat Emiroğlu, Serdar Gültan, Erdem Yormuk
İlerlemiş Deri Kanserlerinin Rezeksiyonu Sonucu Oluşan Geniş Skalp, kemik ve Dura Defektlerinin Hemen Onarımı için Flep Seçeneklerinin DeğerlendirilmesiZeki Güzel, Yağmur Aydın, Cemal Şenyuva, Cemal Aygıt, Mehmet Bayramiçli, Zihni Sanus, Ali N. Mındıkoğlu, Muzaffer Altıntaş
İlerlemiş Orbito-Maksiller Bölge Tümörlerinde Geniş Cerrahi Eksizyon Sonrası Primer Onarım: 31 Klinik Olgunun AnaliziErsal Kaya, Cemil Dalay, Metin Yavuz, Sabri Acartürk, Kamuran Kıvanç, Önder Kıvanç
Bazal Hücreli Karsinomda Histolojik Özelliklerin Nüks ve İyileşmeye EtkileriCan Karaca, Metin Görgü, Bülent Erdoğan, Ali Gürlek, Tayfun Aköz, Sezer Kulaçoğlu
Ancillary Procedures of Maxillo-Facial SurgeryBahattin Çeliköz, Se-min Baek


1995 Vol 3 Issue 1


Dev Nevüslerde Cerrahi YaklaşımAli N. Mındıkoğlu, Agop Katoğyan, Gültekin Kaner
Surgical Management Of Post-Burn Anterior Neck ContracturesMustafa Şengezer, Mustafa Deveci, Bahattin Çeliköz, Naki Selmanpakoğlu
Distally Based Dorsalis Pedis Adipofascial Flap For Reconstruction Of The Distal Foot ContractureNaci Karacaoğlan, Ata Uysal
Topuk ve Ayak Bileği Alanının Sorunlu Geniş Doku Yokluklarında Serbest Grasilis Kası Aktarımı ve İşlevsel DeğerlendirilmesiCemal Şenyuva, Mustafa Yıldırım, Akın Yücel, Mehmet Bayramiçli, İbrahim Yıldırım
Kronik Ampiyem Tedavisinde İntratorasik Latissimus Dorsi Kas Transferinin YeriSıdıka Kurul, Atilla Gürses, İbrahim Dinçer, Ahmet S. Dağlı
Serbest Paraskapular Flep ve Vasküler AnatomisiAhmet Yılmaz Şarlak, Mehmet Yıldırım, Zeki Yıldız
Süperomedial Dermoglandüler Pedikül Yöntemi ile Küçültme MammaplastiNebil Bozdoğan, Hıfzı Velidedeoğlu, Koray Çoşkunfırat, Yılmaz Türkgüven
Mikrovasküler Cerrahide Güvenli Bir Rekonstrüksiyon Seçeneği; Serbest Alt Transvers Rektus Abdominis Kas-Deri Flebi (Alt Tram Flepleri)Cemal Şenyuva, Akın Yücel, Zeki Güzel, İhsan Okur, Oya Bayrı
Serbest Fibula Filebi İle Mandibula RekonstrüksiyonuMehmet Alper, Reha Gençosmanoğlu, Tahir Gürler, Levent Yoleri, Yusuf Duman, Ecmal Songür, Yalçın Akın, Arman Çağdaş
Radial Önkol Serbest Flebi İle Burun RekonstrüksiyonuNazım Çerkeş, Metin Erer, Murat Topalan
İki Taraflı Radial Eksiklik (Vaka Takdimi)Nedim Savacı, Ayhan Taştekin, Hasan Koç
Cherubism (Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)Bahattin Çeliköz, Mustafa Deveci, Naki Selmanpakoğlu
Melkersson-Rosenthal SendromuM.Oğuz Yenidünya, Murat Emiroğlu, Ali Rıza Erçöçen


1995 Vol 3 Issue 2


Mikrovasküler Anastomozda Sıçan Karotik Arteri Üzerinde Dikiş ve Yapıştırma Tekniklerinin KarşılaştırlmasıSelçuk Öztunç, Ertan Seçkin, Füsun Peremeci, Önder Peker, Türkan Akyıldız
Epidemiological Analysis of Burn Injuries in Gülhane Military Medical Academy Burn CenterMustafa Şengezer, Naki Selmanpakoğlu, Haluk Duman, Cengiz Çetin
Bacakta Perferik Vasküler Bozukluğa Bağlı İyileşmeyen Yara ve Mikrocerrahi Teknikle OnarımıCemil Dalay, Metin Yavuz, Sabri Acartürk, Ersal Kaya, Erol Aksungur
Total Penile Reconstruction By Free Sensate Osteocutaneous Fibula FlapMustafa Şengezer, Mustafa Deveci, Mümtaz Güler
Lokal Anestezi ile Opere Edilen Vakalarda Bilinçli Sedasyon Amacı ile Midazolam ve Diazepam KullanımıNedim Savacı, Sadık Özmen, Ateş Duman
Baş ve Boyun Defektlerinin Onarımında Doku Genişletilmesi UygulamalarımızAta Uysal, Naci Karacaoğlan
İskeletsel Sınıf III Anomalilerin Tedavisinde Simultane Bimaksiller GirişimlerNejat Bora Sayan, Haluk İşeri, Zekai Yaman, Cahit Üçok
Açık Rinoplasti Yöntemiyle Yarık Dudak Burnu Deformitesi OnarımıNaci Karacaoğlan, Ata Uysal
Mandibula Kırıklarının Kompresyon Plakları ile OnarımıBahattin Çeliköz, Haluk Duman, Mustafa Şengezer, Mümtaz Güler, Naki Selmanpakoğlu
El ve Önkol Defektlerinde Lateral Kol Flebi UygulamalarıNazım Çerkeş, Murat Topalan, Metin Erer, Hakan Ağır
Le Fort I Osteotomies in Orthognathic Surgeryİsmail Ermiş, Atakan Aydın, Ufuk Emekli, Bedrettin Görgün, Tahir Hayırlıoğlu, Atilla Arıncı


1995 Vol 3 Issue 3


Yumuşak Doku Sarkomlarına Cerrahi YaklaşımSıdıka Kurul, Sevil İnanç, Emin Darendeliler, Haluk Onat, Işık Aslay
Nikotin Etkisi Altındaki Deri Fleplerinin Yaşayan Uzunluğuna Nifedipinin Etkisinin AraştırılmasıOsman Latifoğlu, Kenan Atabay, Cemalettin Çelebi, Seyhan Çenetoğlu, Namık K. Baran
Distal Pediküllü Posterior İnterosseöz Ada FlebiCan Gürbüz, Oğuz Polatkan, Ümit Kantarcı, Selim Çepel, Selma Polatkan
Alt Ekstremite Distal Defektlerinin Distal Bazlı Fasyosubkutan Fleple OnarımıAhmet Yazıcı, Selim Çelebioğlu, Cihat N. Baran, A. Teoman Tellioğlu, Uğur Koçer, Ömer Şensöz
İskemik Önkol YaralanmalarıSühan Ayhan, Serol İnceoğlu, Cemalettin Çelebi, Kenan Atabay
Kulak Konka Defektlerinde Mastoid Flep ile RekonstrüksiyonSelim Çelebioğlu, Cihat N. Baran, A.Teoman Tellioğlu, Uğur Koçer, A. Cemil Yıldız, Ömer Şensö
Yüz Felci Sekellerinin Temporal Kas Flebi İle Onarılması ve Donör Alana Dermofat Greft UygulanmasıBahattin Çeliköz, Mümtaz Güler, Naki Selmanpakoğlu
Kronik Spinal Kord Hasarlı Hastalarda Anestezi Sırasındaki Kardiovasküler Komplikasyonlar İki Olgu NedeniyleMehmet Oral, Feyhan Ökten, İbrahim Aşık, Cemile Öztin, Filiz Tüzüner
Hemangiom Tedavisinde İnterferon alfa-2a KullanımıNedim Savacı, Zekeriya Tosun, Mübin Hoşnuter
Travmatik Penoskrotal Amputasyonda Tek Seanslı FalloplastiErdal Tuğsel, Salih Mollaosmanoğlu, Taner Korkut, Yücel Öztan
Konjenital Granüler Hücreli TümörCengiz Çetin, Aydan Kaynakdemir, Rezzan Köksaloğlu
Fasiyal Paralizide Altın Ağırlık OperasyonuCenk Görken, Reha Gençosmanoğlu, Tahir Gürler, Ufuk Bilkay, Cüneyt Özek, Yalçın Akın
Tartışma: Fasiyal Paralizide Altın Ağırlık OperasyonuGürhan Özcan
Tartışma: Süperomedial Dermoglandüler Pedikül Yöntemi ile Küçültme MammaplastiZafer Özsoy
Tartışma: Süperomedial Dermoglandüler Pedikül Yöntemi ile Küçültme MammaplastiNebil Özdoğan


1996 Vol 4 Issue 1


Serbest Doku Transferi İle Alt Ekstremite Onarımı; Ardışık 25 Olgunun AnaliziCemil Dalay, Metin Yavuz, Sabri Acartürk, Önder Kıvanç, Ersal Kaya
Aşağı İnfratemporal Fossa Tümörlerinde Cerrahi YaklaşımBedrettin Görgün, İsmail Ermiş, Tamer Koldaş, Orhan Çizmeci
Serbest Fibula Flebi İle Mandibula Defektlerinin OnarımıTacettin Güçer, Koray Coşkunfırat, Meltem Çilingir, Nilgün Markal, Yılmaz Türkgüven
Lateral Kol Flebinin Üst ve Alt Ekstremite Defektlerinin Onarımında Kullanımı: 13 Olgunun Gözden GeçirilmesiNaci Kostakoğlu, Aycan Kayıkçıoğlu, Mustafa Akyürek, Abdullah Keçik
Eksternal Bir Aygıtla, Tek ve Çift Doğrultuda Laminar Yumuşak Doku EkspansiyonuAhmet Seyhan, Sinan Nur Kesim, Orhan Çizmeci, Levent Bilgiç
Basit Bir Aygıt Yardımıyla Orta Büyüklükteki Saçlı Deri Defektlerinin KapatılmasıAhmet Seyhan, Sinan Nur Kesim
Alt Göz Kapağının Tam Kat Geniş Kayıplarında Kompoze Ada Flebi İle Üç Katlı OnarımOğuz Çetinkale, Nuri Battal
Yanık Tedavisinde Genişletilmiş Oto-Homogreft UygulamasSelçuk Işık, Naki Selmanpakoğlu, Muharrem Demiroğulları, Cengiz Açıkel
Yanıkta Adrenal YetmezlikMustafa Deveci, Cevat Can, Naki Selmanpakoğlu
Arteria Metacarpea Dorsalis I Dağılım Tiplerinin Anatomik İncelenmesiA. Orhan Mağden, Candan Arman
Arteria Metacarpea Dorsalis II’nin Orijin ve Dağılımının Anatomik İncelenmesiA. Orhan Mağden


1996 Vol 4 Issue 2


Temporomandibuler Eklem Ankilozunun Kostokondral Greftle RekonstrüksiyonuUfuk Emekli, Serhat Tuncer, Sinan Nur Kesim, Atilla Arıncı, Tamer Koldaş, Bedrettin Görgün
Paraplejik Hastaların Nüks Etmiş İskiyal Bası Ülserlerinde Biseps Femoris Kas-Deri V-Y İlerletme FlebiAyhan Numanoğlu, Özhan Çelebiler, Mehmet Bayramiçli, Raffi Gürünlüoğlu, Erdem Tezel
Çeşitli Defektlerin Onarımında Serbest Skapular Flep KullanımıSelçuk Akın, Mesut Özcan, Ramazan Kahveci, Erhan Şafak
Doku Genişletici Uygulamalarının KomplikasyonlarıErhan Şafak, Murat Tezcan, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Mesut Özcan
Penoskrotal Defektlerin OnarımıSelçuk Akın, Mesut Özcan, Ramazan Kahveci, Erhan Şafak
Hipospadias İle Birlikte Bulunan Doğumsal Anomaliler: 630 Olgunun Retrospektif AnaliziNezail Demirciler, Osman Latifoğlu, Orhan Babuçcu, Reha Yavuzer, Kenan Atabay
Osteokütan Radial Önkol Flebi İle Tek Seansta Alt Dudak ve Mandibula OnarımıAylin Bilgin, Metin Erer, İsmail Ermiş, Fatih Şirin, Ayhan Konuralp, Nazım Çerkeş
Yüz Felcine Bağlı Lagoftalmusun Tedavisinde Altın Ağırlık İmplantasyonuCemal Şenyuva, Akın Yücel, Yağmur Aydın, İhsan Okur, Zeki Güzel, Mesud Seradjmir
“Lateral Nasal Lining” İçin Yanak Mukoza FlebiAyşegül Perçin, Uğur Koçe
Nazolabial Subkutanöz Doku Flebi İle Total Kolumella Defektinin Tek Evreli RekonstrüksiyonuSelim Çelebioğlu, A.Teoman Tellioğlu, Cihat N. Baran, Ahmet Yazıcı, Uğur Koçer, Ömer Şensöz
Segmenter Ulnar Arter Defektli Kontraktürün Açılmasında Flow-Through Serbest Önkol Flebi İle Onarımıİsmail Kuran, Tuğrul Turan, Ali Sakinsel, Lütfü Baş
İnterpozisyonel Ven Grefti İle Ayaktan Ele Parmak TransferiSelçuk Işık, Mustafa Şengezer, Mehmet Sezgin, Naki Selmanpakoğlu
Serbest Flep ve Replantasyon Cerrahisinde AnesteziHülya Çelebi


1996 Vol 4 Issue 3


Konjenital Ptosis Onarımında Levator Kası İleletme YöntemiÖnder Kıvanç, Recep Anlatıcı, Nedim Sarıfakioğlu
Ters Akımlı Radial Önkol Flebinin El Cerrahisinde KullanımıCemal Şenyuva, Akın Yücel, Yağmur Aydın, İhsan Okur, Oğuz Çetinkale, Zeki Güzel
Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonlarında Elektif Mikrovasküler Serbest Doku AktarımlarıCemal Şenyuva, Akın Yücel, Yağmur Aydın, İhsan Okur, Selçuk Kuyubaşı, Zeki Güzel
Genital ve Perineal Bölge YanıklarıDeniz İ. Çek, Selma Sönmez Ergün, Mete Çek, Seyfi Akbay, Ethem Günere
Kronik Yaralarda Kollajenaz İle Enzimatik DebridmanNedim Sarıfakioğlu, Cemil Dalay, Metin Yavuz, Erol Kesiktaş, Sabri Acartürk
Tavşanlarda Liyofilize Heterolog Kollajen, Bone,Wax ve Oksitlenmiş Rejenere Selülozun Kemik İyileşme Hızına EtkileriSerhat Özbek, Zeynep Kahveci, Ramazan Kahveci, Mesut Özcan, Şahin Sırmalı
Tessier No. 0 Yüz Yarığı Cerrahi Tedavisine Değişik Bir Yaklaşım (İki Olgunun Değerlendirilmesi)Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan, Metin Görgü, Ruşen Kapucu, Naci Karaçal, Rohat Kutlay
Alt ve Üst Göz Kapakların Nevüsü “Divided Nevüs”Selçuk Akın, Oytun İdil, Bülent Cihantimur, Mesut Özcan
Hızla Büyüyen Nörofibrom: Bir von Recklinghausen OlgusuYavuz Keçeci, Tahir Gürler, Mehmet Alper, Hakan Gündoğan, Ulvi Güner, Arman Çağdaş
Cihat Borçbakan İle Türk Plastik CerrahisiSelçuk Işık, Adnan Ataç, Naki Selmanpakoğlu
Editöre MektupGürhan Özcan
Editörün YanıtıBedrettin Görgün, Kenan Atabay


1997 Vol 5 Issue 1


Serbest Jejunum Flebi İle Hipofarinks ve Servikal Ösefagus RekonstrüksiyonuOsman Latifoğlu, Sühan Ayhan, Cemalettin Çelebi, Kenan Atabay
Serbest Fibula Flebi İle Mandibula Defektlerinin OnarımıMustafa Şengezer, Murat Türegün, Selçuk Işık, Muharrem Demiroğulları
Radial Önkol Serbest Flebi Donör Alan Morbiditesinin AraştırılmasıMurat Topalan, Aylin Bilgin, Atilla Arıncı, İsmail Ermiş, Nazım Çerkeş, Metin Erer
Üst Ekstremitede Avulsiyon Yaralanmalarının OnarımıSelçuk Akın, Mesut Özcan, Ramazan Kahveci, Erhan Şafak, Ahmet Karacalar
Üst Ekstremite Defektlerinde Latisimus Dorsi Ada Flebinin KullanılmasıNaci Karacaoğlan, Hayati Akbaş, Murat Mersin, Lütfü Eroğlu, Ahmet Demir
El Parmaklarındaki Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımında Adipofasyal Ters Çevirme FlebiKoray Coşkunfırat, Hıfzı Velidedeoğlu, Nebil Bozdoğan, Atilla Kurtay, Zühtü Demir
Bir Başka Açıdan RinoplastiOrhan Babuçcu, Osman Latifoğlu, Nursen Oral, Behçet Coşar, Kenan Atabay
Serbest Flep Cerrahisinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Kullanımının Trombüs ve Hematom Oluşumuna Etkisiİbrahim Aşkar, Gökhan Adanalı, Sarper Yılmaz, Mustafa Rıza Özbek
Sagital Palatal Fragtürlerin Rijid İnternal Fiksasyonu için Nazal YaklaşımMustafa Şengezer, Murat Türegün, Haluk Duman
Gorlin-Goltz Sendromu ve Deri Lezyonlarının Cerrahi TedavisiHıfzı Velidedeoğlu, Meltem Çilingir, Koray Coşkunfırat, Nebil Bozdoğan, Zühtü Demir
Hidroflorik Asit Yanıkları (olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)Sarper Yılmaz, Ali Rıza Erçöçen, Serdar Gültan
Otolog Kan TransfüzyonuGülyüz Öztürk


1997 Vol 5 Issue 2


Total ve Subtotal Petrozektomi: 30 Olguluk DeneyimAli N. Mındıkoğlu, Yağmur Aydın, Zeki Güzel, Akın Yücel, Zihni Sanus, Bülent Canbaz
Flow-Through Tendinöfasyokütanöz Radial Önkol Flebi ile Ön Kol Ateşli Silah Yaralanmalarının OnarımıSelçuk Işık, Mümtaz Güler, Mustafa Nişancı, Naki Selmanpakoğlu
Yüksek Enerjili Tüfekle İntihar Girişimine Bağlı Maksillofasyal Ateşli Silah Yaralanmaları ve Primer Onarımın AvantajlarıMurat Türegün, Mustafa Şengezer, Mehmet Sezgin
Liyoflize Heterolog Kollajenin Epitelizasyona EtkisiSerhat Özbek, Zeynep Kahveci, Ramazan Kahveci, Mesut Özcan, Şahin Sırmalı
Radiofrequency Cerrahi Ünite ile Yapılan İnsizyonların Yara İyileşmesi Yönünden Klasik İnsizyon Yöntemleri ile KarşılaştırılmasıCengiz Çetin, Aydan Kaynakdemir, Coşkun Erçel, Yakup Karabağlı, Mahmut Özyılmaz, Serap Işıksoy
Ota Nevus ve TedavisiMurat Emiroğlu, Sarper Yılmaz, Ali Rıza Erçöçen, Zeki Can
Pectus Excavatum Deformitesinin Cerrahi KorreksiyonuAhmet Terzioğlu, Gürcan Aslan, Öcal Berkan, Mutlu Saydam, Ergin Seven
Serbest Osteokutanöz Fibula Flebi İle Transseksüel Olguda FalloplastiMesut Özcan, Selçuk Akın, Aydan Ay, Murat Tezcan
Tartışma: Serbest Osteokütan Fibula Flebi ile Transseksüel Olguda FalloplastiMustafa Şengezer
Bilateral Grasilis Kas Flebi İle Anal Sfinkter RekonstrüksiyonuTayfun Aköz, Bülent Erdoğan, Metin Görgü, Ahmet Terzioğlu, Eksal Kargı
Proboscis LateralisMetin Görgü, Bülent Erdoğan, Tayfun Aköz, Rohat Kutlay, Gürcan Aslan
Editöre MektupSelçuk Işık, Mustafa Şengezer


1997 Vol 5 Issue 3


Mikropunktiform Teknikle Saç NakliErdal Tuğsel
Dijital Sinir Defektlerinin Onarımında Ven Grefti KullanımıAhmet Karacalar, Bülent Cihantimur, Selçuk Akın, Mesut Özcan
Otoplastide Eksternal Kontinü Sütür UygulamasıAdnan Uzunismail
Çocuk Yanıklarında Erken Tüp BeslenmeNazım Gümüş, Cemil Dalay, Emrah Aslan, Levent Göcenler, Kamuran Kıvanç
Asimetrik Meme Nedeni Olarak Hamartom: İki Olgu SunumuOsman Latifoğlu, Sühan Ayhan, Şakir Ünal, Mustafa Cömert, Sibel Yenidünya, Seyhan Çenetoğlu, Kenan Atabay
Türkiye’de Plastik Cerrahinin Bilimsel Arenada Yeri (Index Medicus’a giren makaleler bazında)Gürcan Aslan, Naci Karaçal, Ahmet Terzioğlu
Türk Plastik Cerrahisinin Dünya Literatüründeki YeriGürcan Aslan, Eksal Kargı, Ahmet Terzioğlu
Sıçan Tram Flebinde Önceden Yapılan Denervasyonun Deri Yaşamına Olan EtkisiSelçuk Akın, Mesut Özcan, Cenk Şen, Şebnem Turan, Zeynep Kahveci, Şahin Sırmalı
Venöz Ada Flep Yaşamında Perivasküler Areolar Dokunun Rolü ve Arteriovenöz Fistülün Venöz Flep Yaşamına Etkisinin DeğerlendirilmesiMustafa Tercan, Galip K. Günay, Mehmet Bekerecioğlu, İrfan Özyazgan
Nekrotizan Fasciitis: Hamile bir olgu nedeniyleSelçuk Işık, Cengiz Açıkel, Naki Selmanpakoğlu
Lakrimal Bez Pleomorfik AdenomuAhmet Terzioğlu, Gürcan Aslan, Mutlu Saydam
Gülhane ve Modern Türk Tıbbı Kuruluşunun 100. YılıNaki Selmanpakoğlu, Selçuk Işık


1998 Vol 6 Issue 1


Hipospadiasta Embriyopatogenez ve Klinik SınıflamaSelçuk Akın
Hipospadias Cerrahisinde Teknik Seçiminde TaktiklerEcmel Songür, Mehmet Alper, Tahir Gürler, Ufuk Bilkay, Serhat Totan, Özgür Erdem
Hipospadiasta Komplikasyonlar ve Buna Karşı Alınacak ÖnlemlerMesut Özcan
Vaginal Agenesiste Embriyopatogenez, Tanı ve Klinik DeneyimlerSelçuk Akın
Cerrahi Tedavi Komplikasyonları ve Ekspanse Stentlerle Mcindoe VajinoplastiAli Barutçu
Perine ve Penoskrotal Defektlerin Onarımında Temel İlkelerNaci Kostakoğlu
Duyulu Osteokutanöz Fibula Flebi İle Penis RekonstrüksiyonuMustafa Şengezer
Erkek Erektil Fonksiyon KusuruCandeğer Yılmaz
Erektil Disfonksiyon Tanısı ve TedavisiGürhan Günaydın, Mustafa Delibaş
Transseksüellerin Preoperatif Değerlendirilmesi ve Yapılması Gerekli KonsültasyonlarRamazan Kahveci
Transseksüalite’de Adli ve Etik SorunlarAtınç Çoltu, G. Cantürk
Male to Female Transseksüel CerrahiHarun Özkan


1998 Vol 6 Issue 2


Kas Flebi Modelinde İskemi-Reperfüzyon Hasarının Biyokimyasal Analiz Yöntemi İle MonitorizasyonuGökhan Adanalı, Ali Rıza Erçöçen, Sarper Yılmaz, Zeki Can, Kutlu Sevin
Spastik Çocuklarda Kontrol Edilemeyen Salya Akışının Cerrahi TedavisiTahir Gürler, Mehmet Alper, Cüneyt Özek, Serhat Totan, Ecmel Songür
Pediküllü Tram Fleple Mastektomi Sonrası Meme RekostrüksiyonuMehmet Alper, Tahir Gürler, Cüneyt Özek, Reha Gençosmanoğlu, Ecmel Songür, Yalçın Akın, Arman Çağdaş
Falanksın Granülomatöz İltihabı (Falanks Tüberkülozu)Cengiz Çetin, Aydan Köse, Yakup Karabağlı, Mahmut Özyılmaz
Vaskülarize Periost Flebinin Osteojenik Kapasitesine Osteoindüktif ve Osteokondüktif Ajanların EtkisiMetin Görgü, Ali Gürlek, Bülent Erdoğan, Can Karaca, Tayfun Aköz, Gürcan Aslan, Selda Seçkin
Serbest Fibula Osseofasyakütanöz Flebi İle Humerus RekonstrüksiyonuMetin Görgü, Bülent Erdoğan, Tayfun Aköz, İlhami Kuru, Meltem Ayhan, Orhan Girgin
Yanık Sepsisi Tedavisinde Granulosit Koloni Stimüle Edici Faktör (G-CSF) Kullanımının İmmünolojik SonuçlarıEmrah Aslan, Metin Yavuz, Cemil Dalay, Nazım Gümüş, Sabri Acartürk, Kamuran Kıvanç
İleri Yaşta Opere Edilmiş Damak Yarıklı Hastalarda Operasyon Tipinin Velofaringeal Yetmezlik Üzerine Olan Etkisi (Palatoplasti tipinin velafaringeal yetmezliğe etkisi)Ahmet Terzioğlu, Bülent Erdoğan, Tayfun Aköz, Gürcan Aslan, Ali Altıntaş
Yanıkta Mortalite AnaliziMustafa Deveci, Mustafa Şengezer, Engin Er, Naki Selmanpakoğlu
Penis RekonstrüksiyonuSebat Karamürsel, Aycan Kayıkçıoğlu, Abdullah Keçik


1998 Vol 6 Issue 3


Subkondiler Mandibula Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Modifiye Bir İnsizyon TekniğiRuşen Kapucu, Hilal Altıntaş, Bülent Erdoğan
Radial Sinir Felci Rekonstrüksiyonunda El Bileğinde Oluşabilecek Radial Deviasyonun ÖnlenmesiMurat Topalan
Serbest Serratus Anterior Kas Transferi ile El Dorsal Derfektlerinin OnarımıMurat Topalan
Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flebi ile Meme RekonstrüksiyonuMustafa Yılmaz, Haluk Vayvada, Özlem Karataş, Atay Atabey, Ali Barutçu
Custom-Made Silikon Göğüs Protezi İle Poland Sendromlu Bir Olguda Göğüs Deformitesi OnarımıHaluk Duman, Murat Türegün, Naki Selmanpakoğlu
Fasiyal Hiperkinetik Çizgilerin Giderilmesinde Botulinum Toksini UygulamasıYücel Erk, Aycan Kayıkçıoğlu, İlker Manavbaşı
Akut ve Kronik Denervasyonun Venöz Flep Yaşamına EtkisiSelçuk Akın, Oytun İdil, Mesut Özcan, Semiha Noyan, Şahin Sırmalı
Periferik Vasküler Tıkanıklığı Olan Diabetik Hastalarda Arteriovenöz Fistül Ardından Serbest Flep ile RekonstrüksiyonCemal Aygıt, Hasan Sunar, Semih Ayhan, Akın Demiralay
Çocuklarda Sıvı ve Elektrolit HomeostazıCan Başaklar
Deneysel Donuk Tedavisinde Bir Prostasiklin Analoğu, İloprost Kullanımıİrfan Özyazgan, Mustafa Tercan, Mehmet Bekerecioğlu, Hüseyin Üstün
Yanığa Bağlı Sepsis Tedavisinde Granülosit Koloni Stimüle Edici Faktör (G-CSF) Kullanımının Sağkalım ve Hastanede Kalma Süresi Üzerine EtkisiEmrah Arslan, Metin Yavuz, Cemil Dalay, Nazım Gümüş, Süleyman Uslular


1999 Vol 7 Issue 1


Serbest Doku Aktarımları Sonrasında Verici Bölge SorunlarıMehmet Bayramiçli, Bahadır İmer, Raffi Gürünlüoğlu, Teoman Doğan, Ayhan Numanoğlu
Doku Genişleticiler Kullanılarak Geniş Miyelomeningosel Defektlerinin KapatılmasıCemal Aygıt, M. Kemal Hamamcıoğlu
“Liposuction” Operasyonlarında Kombine Spinal-Epidural Anestezi UygulamasıSema Tuncer, Mübin Hoşnuter, T. Aydemir, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
Benign Masseter Hipertrofisi Cerrahi TedavisiMustafa Şengezer, Haluk Duman, Muharrem Demiroğulları
Tek Taraflı Dudak YarığıAbdullah Keçik, Tacettin Güçer
Oklüziv Pansumanlar ve Klinik DeneyimlerimizMübin Hoşnuter, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
Yanık Hastalarında Serum Çinko, Bakır, Magnezyum ve Demir Düzeylerinin AraştırılmasıNazım Gümüş, Sabri Acartürk, Z. Betül Safran
Doğumsal ve Edinsel Penis Kısalığında Penis UzatılmasıMustafa Şengezer, Serdar Öztürk, Mustafa Deveci
Alexandrite Lazer EpilasyonMetin Görgü, Gürcan Aslan, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan
Bacak Telenjiektazilerinin Flashlamp Pumped Pulsed Dye Lazer İle TedavisiMetin Görgü, Gürcan Aslan, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan
Flashlamp Pumped Pulsed Dye Lazer ile Portwine Stain Tedavisinde Erken Dönem SonuçlarımızGürcan Aslan, Metin Görgü, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan
İskemi-Reperfüzyon Yaralanmasında Nitrik Oksit Kullanımının Kas Flebi Mikrosirkülasyonuna EtkileriMurat Türegün, Mustafa Nişancı, Haluk Duman, Naki Selmanpakoğlu


1999 Vol 7 Issue 2


Alt Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmalarında Onarım ve Tedavi PrensipleriBahattin Çeliköz, Muharrem Demiroğulları, Can Kopal, Naki Selmanpakoğlu
Mediastinel Enfeksiyonların İntratorasik Rektus Abdominis Kas Flebi Transpozisyonu ile TedavisiCengiz Çetin, Aydan Köse, Coşkun Erçel, Yakup Karabağlı, Mahmut Özyılmaz, Saadettin Dernek
Distal Pediküllü Süperfisyal Sural Arter Flebi İle Bacağın 1/3 Distalinin RekonstrüksiyonuAhmet Bulut, Fahri Yılmaz
Telomer, Telomeraz ve Plastik Cerrahide Olası YeriMustafa Deveci
Geç Dönem Yüz Felci Tedavisinde Tek Seansta Serbest Nörovasküler Kas TransferiTuğrul Maral, Gürhan Özcan
Kutis GirataAycan Kayıkçıoğlu, Ömer Özkan, Emin Mavili, Yücel Erk
Primer Genital Lenfödemin Deri Grefti İle RekonstrüksiyonuMehmet Sezgin, Kemal Kocaman, Coşkun Erçel, Mustafa Balıkçıoğlu
Ven Grefti+Silikon Tüp İle Konjoktivo-Bukkal Lakrimal Drenaj Sistem TamiriAzize Kılıç, Gülay Güllülü, İlknur Akyol, Ali Kılıç, Murat Emsen, Emre Özdengil


1999 Vol 7 Issue 3


Pediküllü Tram Flep İle Anında Meme RekonstrüksiyonuMustafa Şengezer, Haluk Duman, Muhittin Eski, Fatih Uygur
Mandibula’nın Disloke ve Teleskope Olmuş Subkondil Kırıklarında Cerrahi Olmayan Tedavi: 23 Olguluk Klinik TedaviNilgün Markal Ertaş, Atilla Kurtay, Ünal Şahin, Hıfzı Velidedeoğlu
Mikrodalga Işınım YanıklarıRamazan Kahveci
Mikrovasküler Cerrahi ile Doku Transferinde Başarıyı Etkileyen FaktörlerMustafa Yılmaz, Cenk Demirdöver, Adnan Menderes, Haluk Vayvada, Ali Barutçu
Endoskopik Fasiyal Estetik GirişimlerTacettin Güçer
Verrüköz Lezyonlarda CO2 lazer UygulamalarıTacettin Güçer
Kronik Pilonidal Sinüs Zemininde Gelişmiş Epidermoid Karsinom: İki Olguda Gözlenen Nadir Bir KomplikasyonAkın Yücel, Yağmur Aydın, Tayfun Türkaslan, İbrahim Yıldırım, Salih Pekmezci, Murat Hız
Altıncı Kompartman Rüptürüne Bağlı Ekstensör Karpi Ulnaris DislokasyonuÖmer Buhşem, Ahmet Karacalar, Mesut Özcan
Tessier No.30 Yarığı: Olgu Bildirimi ve Literatürün Gözden GeçirilmesiTamer Seyhan, Hıdır Kılınç


2000 Vol 8 Issue 1


Dudak Yarığı Onarımında Üçgen Flepler TekniğiRamazan Kahveci
Dudak Damak Yarığı Onarımlarının Maksillofasiyel Gelişmeye EtkileriM. Ruşen Kapucu
Dudak ve Dudak Çevresi Estetik CerrahisiGürhan Özcan
Damak Yarığı Cerrahisinin Zamanlanması ve Damak Yarığının Erken CerrahisiFigen Özgür
Perioral Cerrahide Softform KullanımıDeniz İ. Çek
Internal Mammary Damarların Alıcı Olarak Kullanımıyla Serbest Tram Flep Meme RekonstrüksiyonuTuğrul Maral, Hüseyin Borman, Gürhan Özcan
Çok Parçalı Mandibula Kırıklarının DeğerlendirilmesiNazım Gümüş, Önder Kıvanç
Kısmi Kalınlıklı Deri Grefti Donör Alanının İyileşmesinde Şeffaf Örtü ve Rifamisinli Tüllegrassın KarşılaştırılmasıAyşin Karasoy, Aydın Gözü, İsmail Kuran, Lütfü Baş, Damlanur Sakız, Ayşim Sungun
Çeşitli Pansuman Malzemelerinin Deri Greft Donor Alanı İyileşmesi Üzerine EtkileriMehmet Bekerecioğlu, Bekir Atik, Önder Tan, Nazım Durak
Fasial Subkütanöz AmfizemAhmet Karacalar
Sünnet Fobisi Nedeniyle Üretral Fistül OluşumuAzize Kılıç, Ali Kılıç
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Mikrocerrahi Kursu Değerlendirme Anketi SonuçlarıDerya Özçelik, İsmail Kuran, Ayşin Karasoy, Semra Hacıkerim, Lütfü Baş


2000 Vol 8 Issue 2


Pediatrik Maksillofasial Travmalar: Klinik DeneyimlerimizMustafa Şengezer, Engin Er, Mustafa Deveci, Selçuk Işık
Bası Yaralarının Cerrahi Tedavisi: 108 Olgunun DeğerlendirilmesiAli Rıza Erçöçen, Sarper Yılmaz, Zeki Can, Murat Emiroğlu, Erdem Yormuk
Erkekten Kadına Primer Transseksüalizm Değerlendirme ve Tedavi Metodlarının Gözden GeçirilmesiTuğrul Maral
Deprem Yaralılarına Plastik Cerrahi Açısından Yapılacak Tedavi Prensipleri ve Marmara-99 Depremi TecrübesiTayfun Türkaslan, Oğuz Çetinkale, Akın Yücel, Yağmur Aydın, Muzaffer Altıntaş
Primer Nazoplasti ve Septonazoplasti Ameliyatlarının Nazal Hava Akımı Üzerine Etkisinin Anterior Rinomanometre İle DeğerlendirilmesiTuğrul Maral, Teoman Dal, Hüseyin Borman, Gürhan Özcan
Skar Dokusundan Gelişen Malign Deri Tümörleri: İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesiİrfan Özyazgan, Olgun Kontaş, Kamil Abacı, Saffet Örs, Teoman Eskitaşçıoğlu, Fatih Dağdelen, Ali Tuncer, Halit Baykan
Nazal Dermoid Sinüs KistiÖmer Buhşem, Ahmet Karacalar
Glenoid Fossa KırığıNilgün Markal Ertaş, Dilek Bağdatlı, Selim Çelebioğlu
Yüksek Basıncın Ven Duvarları Üzerindeki Etkisi: Anjiografik ve Histolojik Bir ÇalışmaCüneyt Özek, Naci Çelik, Hakan Gündoğan, William C. Lineaweaver, Arman Çağdaş, Harry J. Buncke
Otojen Fibrin YapıştırıcıAhmet Karacalar, Sibel Taş, Mesut Özcan


2000 Vol 8 Issue 3


Nodüler Melanomda Dokuz Yıllık Uygulama ve SonuçlarımızUfuk Bilkay, Özgül Erdem, Cüneyt Özek, Bülent Karabulut, Cenk Tokat, Tahir Gürler, Erdem Göker, Yalçın Akın
Alt Dudağın Tam Kayıplarının Onarımında Gate Flep Tekniği ve Literatürün Gözden GeçirilmesiUfuk Bilkay, Ulvi Güner, Cüneyt Özek, Hakan Gündoğan, Hakan Kerem, Tahir Gürler, Arman Çağdaş
Perforatör-Bazlı Modifiye Tensor Fasya Lata FlebiTuğrul Maral, Hüseyin Borman
İlk Pansumanda Deri Grefti Kayıplarını Önlemek İçin Steri-Strip UygulamasıAzize Kılıç, Emre Özdengil, Özlem Şahin
Ultrasonik Liposuctionla Vücut Konturlarının DüzeltilmesiGalip Ağaoğlu, Onur Erol
İnferior Pediküllü Teknik İle Redüksiyon Mammoplasti DeneyimlerimizGökhan Adanalı, Asuman Tuncel, Meltem Ayhan, Metin Görgü, Bülent Erdoğan
Dijital Görüntülemenin Plastik Cerrahide KullanımıMustafa Keskin, Ata Uysal
Rijid İnternal Fiksasyon İle Tedavi Sonrası Erken Dönemde Enfeksiyon Gelişen Yüz Kırığı Olgusuİrfan Özyazgan, Fatih Dağdelen
İki Parmağı Ampute Elin Rekonstrüksiyonunda On-Top Plasti Tekniğinin Kullanılmasıİsmail Kuran, Ayşin Karasoy, Uğur Tosun, Lütfü Baş
Siringokistadenoma PapilliferumGüneş Gür Toy, Eksal Kargı, Emel Güngör, Selda Seçkin, Nuran Allı, Bülent Erdoğan
Yanık Yarası Kolonizasyonunun Greft Yaşabilirliği, Bakteriyemi ve Mortalite Üzerine EtkisiMustafa Deveci, Mehmet Bozkurt, Mustafa Özyurt, Can Kopal, Hakan Aydoğan, Mustafa Şengezer
Parsiyel Sinir Lezyonlarının Tedavisinde Otojen By-Pass Sinir Greft Kullanılması: Köpeklerde Deneysel ÇalışmaSerdar Öztürk, Selçuk Işık, Yaşar Kütükçü


2001 Vol 9 Issue 1


Baş Boyun Yerleşimli Arterio-Venöz Malformasyonlarda Selektif Embolizasyon Destekli Cerrahi GirşimlerYağmur Aydın, Tayfun Türkaslan, Cemal Şenyuva, Civan Işlak, Naci Koçer, Muzaffer Altıntaş
Kronik Venöz Ülser Tedavisinde Serbest Kas Flebi KullanımıHüseyin Borman, Tuğrul Maral, Gürhan Özcan
Evre III-IV Lenfödemin Cerrahi Tedavisi: Charles ve Homans TeknikleriNezih Sungur, Ragıp Özdemir, M. Gürhan Ulusoy, Mithat Akan, Hıdır Kılınç, Ömer Şensöz
Sindaktili Onarımında Dorsal Metakarpal Arter Pediküllü FleplerFatih Peker, Erdem Tezel
Sagittal Split Ramus Osteotomi Sonrasında Oluşan Periferik Fasial Paralizi ve Buna Yol Açan MekanizmalarHaluk Duman, Fatih Uygur, Mustafa Nişancı, Murat Türegün
Aşı Skarı Üzerinde Deri Kanseri Gelişimi: Beş Olgu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiMehmet Bekerecioğlu, Mustafa Tezcan, İrfan Özyazgan, Charles E. Horton
Melkersson Rosenthal Sendromu: Granülomatöz Keilitisin TedavisiEksal Kargı, Emel Güngör, Güliz İkizoğlu, Selda Seçkin, Bülent Erdoğan
Tessier Sınıflamasına Göre No:7 Sol Unilateral Fasyal Yarık OlgusuÇağrı Sade, İsmail Kuran, Cem Arı, Ayşin Karasoy, Lütfü Baş
Ilımlı Derecede Etanol İntoksikasyonunun Rat Mcfarlane Flepleri Üzerine EtkisiMustafa Tercan, Kenan Çoban, Ahmet Çığlı, Süleyman Özen, Ali Gürlek
Tartışma: Kısmi kalınlıklı deri grefti donör alnının iyileşmesinde şeffaf örtü ve rifosinli tüllegrassın karşılaştırılmasıMübin Hoşnuter


2001 Vol 9 Issue 2


Bilimsel Yazı Nasıl Yazılır?Kenan Atabay, Selahattin Özmen, Osman Latifoğlu, Reha Yavuzer, Sühan Ayhan
Dudak ve Damak Yarıklı 142 Hastanın Etyolojik Açıdan İncelenmesiMehmet Bekerecioğlu, Mustafa Tercan, Bekir Atik, Önder Tan, Nazım Durak
Göz Kapağı Çevresinde Laser Yardımıyla Yapılan Gençleştirici İşlemlerİsmail Kuran, Soner Tatlıdede, Gürsel Turgut, Çağrı Sade, Lütfü Baş
Baş Boyun Bölgesindeki 9 Yıllık Serbest Flep UygulamalarımızCüneyt Özek, Özgür Erdem, Ufuk Bilkay, Ulvi Güner, Cenk Tokat, Hakan Kerem, Mehmet Alper, Tahir Gürler
Alt Ekstremite Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonunda Serbest Flep UygulamalarımızCüneyt Özek, Özgür Erdem, Ufuk Bilkay, Ulvi Güner, Cenk Tokat, Mehmet Alper, Tahir Gürler, Arman Çağdaş
Geniş Penoskrotral Defektlerde Superomedial uyluk Flebiyle Skrotum RekonstrüksiyonuKemal İslamoğlu, Ege Özgentaş
Koroner By-Pass Uygulanan Diabetik Hastalarda Sternotomi Sonrası Gelişen Sternum Enfeksiyonunun Cerrahi TedavisiYağmur Aydın, Muzaffer Altıntaş, Akın Yücel, Mesut Seradjmir
Bası Yaralı Olgularad Tedavi Yaklaşımlarımız ve SonuçlarımızHayati Akbaş, Ata Uysal
734 Akut Yanıklı Sivil ve Asker Hastanın Retrospektif AnaliziCengiz Açıkel, Fatih Peker, Fuat Yüksel, Ersin Ülkür, Bülent Kale
156 Mandibula Fraktürlü Olgunun Retrospektif AnaliziHayati Akbaş, Ata Uysal
Pediatrik Ekstravazasyon Yaralanmalarında Doku YıkamaBerkan Yılmaz, Erdem Tezel, Özhan Çelebiler, Ayhan Numanoğlu
Karın Ön Duvarı Defektinin Torakoepigastrik Flep OnarımıNilgün Markal Ertaş, Arif Eroğlu, İlker Üsçetin, Selim Çelebioğlu
Serbest Olarak Nakledilmiş Doku Kitlesinin Şırınga Yağ Emme “Syringre Liposuction” Yöntemi İle KüçültülmesiTamer Seyhan, Ragıp Özdemir, Çağrı Uysal, Hıdır Kılınç, Ömer Şensöz
Travmatik Glob Luksasyonu: Olgu SunumuLütfü Eroğlu, Yüksel Süllü, Hayati Akbaş, Ethem Güneren, Ahmet Demir, Tekin Şimşek, O. Ata Uysal
Hastanız Ne Düşünüyor?Reha Yavuzer, Alper Sarı, Yakup Sarıgüney, Osman Latifoğlu, Kenan Atabay


2001 Vol 9 Issue 3


366 Mandibula Fraktürü Olgusunun AnaliziHaluk Duman, Mehmet Bozkurt, Mustafa Nişancı, Yalçın Külahçı, Mustafa Deveci, Murat Türegün, Selçuk Işık, Mustafa Şengezer
Bir Plastik Cerrahi Kliniğinde Yapılan 92 Serbest Flep Transferinin Retrospektif AnaliziTuğrul Maral, Hüseyin Borman, Gürhan Özcan
Eldeki Defektlerde Ters Akımlı Fleplerin KullanımıBarış Çakır, Mithat Akan, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz
Spina Bifida Kistika Defektlerinin OnarımıNazım Gümüş, Naci Başar, Ali İhsan Ökten, Yalçın Kaya, Sadık Karakaya
Genç Erişkin Türk Toplumunda Fonksiyonel Penis BoyuMustafa Şengezer, Serdar Öztürk, Mustafa Deveci, Yalçın Külahçı
Deri Lezyonlarının Klinik Ön Tanı ve Histopatolojik Tanılarının KarşılaştırılmasıMehmet Bekerecioğlu, Mustafa Tercan, Metin Karakök, Bekir Atik, Gökşen Hacımustafaoğlu, Dağhan Işık
Yanıklı Çocukların Postoperatif Ağrı Kontrolünde Subkutan Morfin İnfüzyonu Uygulaması (Ön Çalışma)Sema Tuncer, Zekeriya Tosun, Alper Yosunkaya, Sadık Şentürk, Nedim Savacı
Alın ve Göz Çevresinde Botulinum Toksin A UygulamalarımızSoner Tatlıdede, Seyfi Akbay, Gürsel Turgut, Çağrı Sade, Aylin Kurt, Lütfi Baş
Abdominoplasti İnsizyonundan Meme BüyütmesiTuğrul Maral, Hüseyin Borman
Ratlardaki Siyatik Sinir Defektlerinde Kullanılabilecek Ven Greftleri Çaplarının AraştırılmasıCüneyt Özek, Naci Çelik, Ufuk Bilkay, Fheng Zhang, William C. Lineaweaver, Leonard Newlin
İleri Derecede bir Rinofima Olgusu: Vaka TakdimiHayati Akbaş, Ethem Güneren, Lütfi Eroğlu, Ahmet Demir, Mustafa keskin, Ata Uysal
Alışılmadık Bir Milia Tablosu: Olgu SunumuNezih Sungur, İ.Mithat Akan, M. Gürhan Ulusoy, Ömer Şensöz
İlginç Bir Temal Yanık Sebebi: Bardak ÇekmeHayati Akbaş, Ethem Güneren, Lütfi Eroğlu, Ahmet Demir, Mustafa Keskin, Ata Uysal, Mustafa Ayyıldız
Ayak İkinci Parmak Transplantasyonu İle Üç Nokta Tutmasının (Tripod Pinch) RekonstrüksiyonuFerit Demirkan, Metin Manouchehr Eskandari, Emrah Arslan, Şakir Ünal, İbrahim Cin
Nadir Bir Olgu: Multipl EnkondromatozisAsuman Tuncer, Eksal Kargı, Bülent Erdoğan


2002 Vol 10 Issue 1


347 Serbest Doku Aktarımının Analizi: 6 Yıllık DeneyimMustafa Deveci, Mustafa Şengezer, Selçuk Işık, Murat Türegün, Haluk Duman, Mustafa Nişancı, Yalçın Külahçı
Vertikal Rektus Abdominis Muskulokutan (VRAM) Flebi ile Kompleks Yumuşak Doku Defektlerinin OnarımıUfuk Bilkay, Cenk Tokat, Cüneyt Özek, Naci Çelik, Hakan Gündoğan, Tahir Gürler, Mehmet Alper, Ecmel Songür
Geniş Lumbosakral Meningomyelosel Defektlerinin Bilateral İnterconnected Latissimus Dorsi-Gluteus Maksimus Kas-Deri Flepleriyle RekonstrüksiyonuKemal İslamoğlu, Ege Özgentaş
Zigomatik Ark Kırıklarının Tedavisisnde Kullanılan Foley Kateter Balonunun GörüntülenmesiLütfi Eroğlu, Hayati Akbaş, Ethem Güneren, Ahmet Demir, İbrahim Orak, Tekin Şimşek, Ata Uysal
Furlow Çift Ters Z-Palatoplasti ile DeneyimlerimizEthem Güneren, Ata Uysal, Hayati Akbaş, Lütfü Eroğlu
Çocuklarda Görülen Anormal Skar Oluşumlarının Silikon Jel Blok İle TedavisiÖmer Refik Özerdem, Recep Anlatıcı, Cemil Dalay, Erol Kesiktaş, Sabri Acartürk, Medih Çeliktaş
Yanık Sonrası Gelişen Hipertrofik Skarların Tedavisinde Kişiye Özel Kompresyon Ortezlerinin KullanımıAhmet Terzioğlu, Ferruh Bingül, Levent Ateş, Gürcan Aslan
Yüz Bölgesindeki Telenjiektazilerin Flashlamp Pulsed Dye Laser İle TedavisiGürcan Aslan, Bülent Çığşar, Metin Görgü, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan
İskemi-Reperfüzyon Hasarının Kas Flebi Üzerindeki Etkilerinin Mikrosirkulatuar Düzeyde GösterilmesiGökhan Adanalı, Mustafa Nişancı, Asuman Tuncel, Dilek Şenen, Murat Türegün
Fibrosarkomatöz Değişim Gösteren Dermatofibrosarkoma Protuberans: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiGalip Ağaoğlu, Serhat Totan, Hıfzı Velidedeoğlu, Onur Erol
Travmatik Bir Pitoz Olgusu ve Cerrahi Yöntemin BelirlenmesiZühtü Demir, Hıfzı Velidedeoğlu, Atilla Kurtay, Ünal Şahin
Göğüs Duvarı Primitif Nöroektodermal TümörüSühan Ayhan, Yakup Sarıgüney, Alper Sarı, Fulya Şahin, Tarık Çavuşoğlu
Nörokutanöz Melanozise Eşlik Eden Bir Rabdomyossarkom OlgusuKemal İslamoğlu, Ege Özgentaş
Kronik Böbrek Yetmezliğine Eşlik Eden Bir Elastozis Perforans Serpiginoza OlgusuHüseyin Borman, Tülin Güleç, Banu Bilezikçi
Radial Forearm Flebin İki Farklı Defektin Onarımında İkiye Bölünerek KullanımıSebat Karamürsel, Özlem Gündeşlioğlu, Selim Çelebioğlu
Epidermodysplasia VerruciformisTuba Erdoğan Demiray, Mehmet Sar, Altan Acinan


2002 Vol 10 Issue 2


Yarık Damak Onarımı Yapılan Hastalarda Konuşmanın DeğerlendirilmesiGökhan Tunçbilek, Figen Özgür, Erol Belgin
Alt Göz Kapağı Rekonstrüksiyon Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi ve Klinik DeneyimlerimizHüseyin Borman, Tuğrul Maral
Karın Orta Hat Skarı Olan Hastalarda Vertikal AbdominoplastiHüseyin Borman, Tuğrul Maral
Areolanın Seboreik Keratosis’i ve 287 Hastanın Geriye dönük İncelenmesiRagıp Özdemir, Turgut Ortak, Cihat N. Baran, Nezih Sungur, Gürhan Ulusoy, Hıdır Kılınç, Ömer Şensöz
Hipospadias Cerrahisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler ve Komplikasyonların ÖnlenmesiTamer Seyhan, Çoşkun Şahin
Elin Birinci Web Aralığı Kontraktürlerinin Rhomboid Flep Kullanılarak SerbestleştirilmesiNebil Bozdoğan, Nilgün Markal Ertaş, Özlem Gündeşlioğlu, Selim Çelebioğlu
Etkili Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi Uygun İstatistik Yönteminin SeçimiYüksel Bek, Ethem Güneren, Murat Hökelek
Plastik Cerrahide Temel Fotoğraf Teknikleri ve StandardizasyonSerhat Totan, Galip Ağaoğlu, Onur Erol
Hiperglisemik Vasatın Keratinosit Proliferasyonu ve Apoptoz Üzerine EtkisiMustafa Şengezer, Mustafa Deveci, Yalçın Bayram
Oral Fokal Musinozis: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiHüseyin Borman, Tuğrul Maral, Banu Bilezikçi, Ünser Arıkan
Orta Yüz Bölgesi ve damak Defekti Olan Bir Hastada Osteokütan Serbest Fibula Flebi Deri Adasının İkiye Bölünerek KullanımıSebat Karamürsel, Birol Civelek, A. Özlem Gündeşlioğlu, Selim Çelebioğlu
Damakta Nekrotizan SiyalometaplaziNaci Karaçal, Ercan Yavuz, Umut Topal, Ömer Ambarcıoğlu, Necmettin Kutlu
Nadir Görülen Bir İntraoral Sarkom: HemanjioperisitomaMustafa Deveci, Haluk Duman, Yalçın Bayram, Selçuk Işık
“Coup de Sabre” (Kılıç Darbesi) Deformitesi ve Cerrahi TedavisiCengiz Açıkel, Bülent Kale, Bahattin Çeliköz
Dev Meningomyelosel OnarımıNazım Gümüş, Yalçın Kaya, Sadık Karakaya, Naci Başar
Auricular Kondroid SyringomaAhmet Terzioğlu, Gürcan Aslan, Bülent Çığşar
Tenar NeurilemmaRagıp Özdemir, Çağrı Uysal, Şahin Alagöz, Erkin Ünlü, Nezih Sungur, Ömer Şensöz
Isırılma Sonucu Oluşmuş Subtotal Burun Amputasyon Defektinin Rekonstrüksiyonu: Olgu SunumuAkın Demiralay, Cemal Aygıt
Tam Kalınlıkta Skalp Yarasının Deri Grefti ile KapatılmasıNazım Gümüş, Sadık Karakaya, Yalçın Kaya
Primum Non Nocere (Önce Zarar Verme)Gürcan Aslan, Nedim Sarıfakioğlu


2002 Vol 10 Issue 3


Serbest Fibula Flebi ile Mandibula Onarımı: 24 Olgunun AnaliziMustafa Şengezer, Haluk Duman, Murat Türegün, Yalçın Külahçı, Mustafa Deveci
Serbest Tram Fleplerle Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiMehmet Alper, Ufuk Bilkay, Özgür Erdem, Cüneyt Özek, Hakan Gündoğan, Arman Çağdaş
Malign Deri Tümörlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi: 15 Olgunun DeğerlendirilmesiKemal İslamoğlu, Gülsüm Tetik, Ege Özgentaş
Üst ve Alt Çenenin Solid ve Kistik KitleleriNilgün Markal Ertaş, Dilek Bağdatlı, Özlem Gündeşlioğlu, Sebat Karamürsel, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu
Stenon Kanal KesileriCengiz Çetin, Aydan Köse, Yakup Karabağlı, Mahmut Özyılmaz, Emre Koçman
Fasyotomi Yaralarının Kapatılmasında Yeni Bir TeknikErdem Tezel, Tamer Yavaş, Ayhan Numanoğlu
Lokal Anestezi İle Yapılan Nazoplasti Operasyonlarında Midazolam-Alfentanil İle Propofol-Alfentanil Sedasyonunun KarşılaştırılmasıHanife Altunkaya, Sibel Kahraman, Khaty Kobat, Ülkü Aypar
Beden İmgesi: İkinci Bedenimiz Ya Da Aynanın Arka YüzüOrhan Babuçcu, Eksal Kargı, Mübin Hoşnuter, Berfu Babuçcu
Bir Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Edilen Akut Yanuklı Hastaların MaliyetiCengiz Açıkel, Fikret Eren, Bahattin Çeliköz
Science Citation Index ve Impact Factor: Tanımlar ve Çarpıcı VerilerGürcan Aslan, Ahmet Terzioğlu
Değişik Antioksidanların Kombine Kullanımı İskemik Hasarı Azaltmada daha Fazla Etkili mi?Erol Benlier, Oğuz Çetinkale, Remisa Şengül, Sabiha Civelek, Can Çınar, Şükrü Yazar
Geniş Karın Ön Duvarı Defektinde Anterolateral Uyluk Serbest Flebi İle Rekonstrüksiyon: Bir Olgu SunumuFerit Demirkan, Tahsin Çolak, Şakir Ünal, Emrah Arslan, Süha Aydın
Latissimus Dorsi Myokutan Ada Flebi İle Omuz Rekonstrüksiyonu: Olgu SunumuY. Kenan Çoban
Edinsel Nostril Darlığının Kıkırdak Rezeksiyonu ve Multiple Z-Plastiler İle Açılması: Olgu SunumuAhmet Aytekin, Aydan Ay, Oygar Aytekin
Orbikularis Okuli Kas Flebi İle Blefaroptozis Onarımı: Travmatik Bir Olgu SunumuHüseyin Borman, Tuğrul Maral
Ciddi Bir suçiçeği Komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit: Olgu SunumuSadık Şentürk, Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Zeynep Karaçor, Nedim Savacı
Salabrazyon Yöntemi ile Dövmelerin ÇıkarılmasıErdem Tezel, Melike Ustaoğlu Erdim, Ayhan Numanoğlu
Elephantiasis NeuromatosaNilgün Ertaş, Özlem A. Gündeşlioğlu, İlker Üsçetin, Selim Çelebioğlu


2003 Vol 11 Issue 1


Fibula osteokütan serbest flebi ile 13 olgudaki deneyimlerimizSebat Karamürsel, Nilgün Markal Ertaş, Selim Çelebioğlu
Mikrotia Olgularında Medpor İmplant ile Klinik DeneyimlerimizSerhat Özbek, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Mesut Özcan, Ahmet Karacalar
Damak Onarımlarında Bukkal Mukoza Fleplerinin YeriErdem Tezel
Geniş Damak Fistülü Onarımında Nazolabial Fleplerle Klinik DeneyimlerimizSerhat Özbek, Selçuk Akın, Mesut Özcan
Orbita ve Periorbital Bölgenin Rekonstrüksiyonunda Güvenilir Bir Seçenek: Temporal Kas FlepleriUfuk Bilkay, Özgür Erdem, Cüneyt Özek, Hakan Gündoğan, Cenk Tokat, Kamil Kılıç, Tahir Gürler, Yalçın Akın
El parmaklarında Yanığa Bağlı Gelişen Kronik Fleksiyon Kontraktürlerinin Üçlü Laterodıgıtal Fleplerle TedavisiCengiz Açıkel, Ersin Ülkür, İsmail Bayram, Bahattin Çeliköz
Lenfatik Malformasyonlar ve TedavileriAper Sarı, Reha Yavuzer, Yavuz Başterzi, Suhan Ayhan, Osman Latifoğlu
Fleksör Tendon YaralanmalarıHalil İbrahim Canter, Abdullah Keçik, Tacettin Güçer
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Görsel Dökümentasyon StandartlarıTurgut Ortak, Cihat N. Baran, Hıdır Kılınç, Ragıp Özdemir, Ramazan E. Ünlü, Ömer Şensöz
Fizik Stres ve Transdermal Östrojen Uygulamasının Tavşan kulak Kartilajında Oluşturdığu Makroskopik ve Mikroskopik DeğişikliklerSafvet Örs, Galip K. Günay, Birkan Yakan
Rat İskemik Deri Fleplerinde Defibrotide (Cas 83712-60-1)’in Doku Nitrik Oksit ve Flep Yaşamına Etkisiİrfan Özyazgan, Recep Saraymen
Ramus Marjinalisin Konjenital ParalizisiNaci Karaçal, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan
True HermafroditismTurgut Ortak, Ramazan Erkin Ünlü, Muhammet Uraloğlu, Ömer Şensöz
Kastenbauer Yöntemi ile Kepçe Kulak Deformitesi OnarımıMeltem Çilingir, Ertan Seçkin, Hasan Fındık, Mahmut Dinçler
Travmatik Malign Blue Nevüs: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiSafvet Örs, Galip K. Günay
Kutanöz LenfomaAhmet Terzioğlu, Doğan Tuncalı, Gürcan Aslan
Penis RekonstrüksiyonuSafvet Örs, Galip K. Günay
Nadir Benign Odontojenik Tümör Ameloblastoma: Ardışık 3 Olgunun DeğerlendirilmesiNazım Gümüş


2003 Vol 11 Issue 2


İliak Flep ile Mandibula RekonstrüksiyonuMustafa Akyürek, Tunç Şafak, Abdullah Keçik
Serbest serratus Anterior Flebi ile Baş Boyun Bölgesi RekonstrüksiyonuKemal Uğurlu, Eric Fassıo, Ayşin Karasoy, İlkay Hüthüt, Stephen De Mortille, Dominic Goga, Lütfü Baş
Lokal Nörovasküler Ada Flebi ile Pulpa RekonstrüksiyonuA. Cemal Aygıt, Yakup Afşar, Baykurt Özbey, Sedat Baş
Diyabetik Ayak ve Cerrahi TedavisiH. İbrahim Canter, Erhan Sönmez, Aycan Kayıkçıoğlu, Figen Özgür
am Kat Göğüs Duvarı Defektleri ve Onarım YöntemleriMithat Akan, Serkan Yıldırım, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz, Bülent Kargı, Barış Çakır
Kondil Kırıklarında Açık ve Kapalı Tedavinin KarşılaştırılmasıSerdar Öztürk, Yalçın Bayram, Mustafa Deveci, Haluk Duman, Mustafa Şengezer, Murat Türegün, Selçuk Işık
Fleksör Tendon Yaralanmalarının Rehabilitasyonunda Ultrason Uygulamasının YeriLale Altan, Ümit Bingöl, Serhat Özbek, Merih Yurtkuran
İnsan IsırıklarıA.Aydan Köse, Yakup Karabağlı, A.Emre Koçman, Mehmet Turgut, Cengiz Çetin
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Girişimlerin Psikiyatrik YönleriZeynep Şen, Atilla Ersoy, Savaş Serel, Murat Emiroğlu, Serdar Gültan, Atilla Soykan
Fasiyal Paralizide Gözkapağına Altın İmplant UygulamasıEksal Kargı, Mübin Hoşnuter, Orhan Babuçcu, Şebnem Kargı, Berfu Babucçu
Ezilme (CRUSH) Sendromunda Serum Kreatinin Kinaz, Serum Myoglobin ve İdrar Myoglobin Düzeylerinin Ezilen Ekstremite Sayısı ile İlişkisiHaluk Duman, Yalçın Külahçı, Mustafa Nişancı, Mehmet Bozkurt, Yalçın Bayram, Muhittin Serdar, Ayhan Özcan, Mustafa Şengezer
Dermatofibrosarkoma Protüberans: Vaka TakdimiEksal Kargı, Asuman Tuncel, Orgun Deren, Sezer Kulaçoğlu, Bülent Erdoğan
Travmatik Hemipelvektomi : Olgu Sunumu ve Rekonstrüksiyon Seçeneklerinin Gözden GeçirilmesiLütfi Eroğlu, Ethem Güneren, Hayati Akbaş, Ahmet Demir
Sünnet Sonrası Peniste Epidermal İnklüzyon Kisti: Olgu SunumuNezih Sungur, Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Yüksel Kankaya, Uğur Koçer
Üst Göz Kapağının Doğumsal Kolobomu: Cerrahi Tedavi SeçenekleriSühan Ayhan, Tarık Çavuşoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu, Kenan Atabay
Perineal Yerleşimli, Epitelioid Malign Peri Ferik Sinir Kılıfı Tümörü: Olgu SunumuRecep Anlatıcı, Fazilet Kayaselçuk, Turgut Noyan, Cenk Akçalı
Tartışma: Serbest TRAM fleple mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu ve literatürün gözden geçirilmesiTuğrul Maral


2003 Vol 11 Issue 3


Diyabetik Ayak Ülserinde Yara Bakımı ve Cerrahi GirişimlerA. Cemal Aygıt, Hüsamettin Top, Beyhan Çakır
Serbest Doku Aktarımlarında Oküler Loupe Kullanımının EtkinliğiAhmet Yılmaz Küçükçelebi, Nilgün M. Ertaş, Asım Aydın, O. Koray Çoşkunfırat, Özlem Gündeşlioğlu, Selim Çelebioğlu
143 Hastadaki 218 Bası Yarasının Cerrahi Tedavisi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Bası Yaraları)Zühtü Demir, Kubilay Özdil, Sibel Demir, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu
Baş-Boyun Bölgesi Epidermoid Kanserlerinin Tedavisinde Boyun Diseksiyonlarının Yeri, Kriterleri: 5 yıllık DeneyimÖzlem Karataş-Silistreli, Meltem Ayhan, Meltem Kılıç, Metin Görgü, Yücel Öztan, Nejdet Şişman
Kimyasal Madde YanıklarıGüzin Yeşim Özgenel Ege, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Serhat Özbek, Mesut Özcan
Rinoplasti Uygulanan Vakalarda Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması: Ön RaporSafvet Örs, Atilla Çoruh, Mehmet Özköse, Galip K. Günay
Sünnette Dartos Fasyası Korunmalı mı?Osman Latifoğlu, Alper Sarı, Reha Yavuzer, Serhan Tuncer
Kanser Genetiği Penceresinden Ailesel Malign Melanomaya BakışAhmet Dursun, Eksal Kargı, Mübin Hoşnuter, Orhan Babucçu, Necat İmirzalıoğlu
Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Kolumella ve Septum Defektinin Supratroklear Flep ile Onarımı: Olgu SunumuHaluk Duman, Fatih Zor, Mustafa Şengezer
Mandibulada Primer Malign Lenfoma: Olgu SunumuŞakir Ünal, Ferit Demirkan, Emrah Arslan, Naci Tiftik, Ayşe Polat
Akrilik Plak Yardımıyla Greftsiz Ankyloglossia : Olgu SunumuMübin Hoşnuter, Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Sadık Şentürk, Nedim Savacı
Kötü İşlevli Ciddi Doğumsal Ptozis Olgusunda Anterior Levator Rezeksiyonla Düzeltim: Olgu SunumuGürsel Turgut, Emre Gönen, Soner Tatlıdere, İsmail Kuran
Plastik Cerrahi Pratiğinde Nadiren Görülen Bir Durum: İnsizyonel EndometriozisSarper Yılmaz, Ruhnaz Köksal, Bülent Duran, Fahrettin Göze, Mübeccel Arslan
Üst Ekstremitede Travma Sonrası Geç Dönemde Ortaya Çıkan Epiteliod Sarkom: Olgu SunumuSuhan Ayhan, İlker Yazıcı, Yücel Demir, İpek Işık, Ömer Uluoğlu, M. Cemalettin Çelebi
Gerçek Anlamda Dev Bir Konjenital Melanositik Nevüs: Olgu sunumuUğur Koçer, Nezih Sungur, Afşin Uysal, Harun Çöloğlu, Murat Gümüş


2004 Vol 12 Issue 1


Mikrostomide Converse-Kazanjian Komisüroplastisi: Erken ve Geç Dönem Sonuçlarının KarşılaştırılmasıSerdar Görkem, Ali Cemal Yılmaz, Doğan Tuncalı, Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan
Rezidüel Dudak Yariği Deformitelerinin Değerlendirilmesi ve Tedavi Prensipleri: Elli İki Olgunun AnaliziZühtü Demir, Serkan Sayılkan, Sebat Karamürsel, İlker Üstçetin, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu
İleri Evre Baş-Boyun Tümörlerimizin Retrospektif AnaliziAysin Karasoy, Uğur Tosun, İlkay Hüthüt, Kemal Uğurlu, Soner Tatlıdede, İsmail Kuran, Öznur Aksakal, Lütfü Baş
576 Bazal Hücreli Kanser Olgusunun Retrospektif AnaliziSercin Tirelioğlu, Güzin Yeşim Özgenel, Gülaydan Filiz, Serhat Özbek, Ramazan Kahveci, Selcuk Akın, Mesut Özcan
Pediatrik Mandibula KırıklarıGüzin Yeşim Özgenel, Serhat Özbek, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Mesut Özcan
Maksillofasiyal Kırıklalarda Plak Çıkarılma Nedenleri: Önemli Bir Neden Olarak “Soğuk İntoleransı”Haluk Duman, Fatih Zor, Mustafa Şengezer
Parsiyel Kulak Defektlerinin RekonstrüksiyonuA. Cemal Aygıt, Hüsamettin Top, Yasin Ünal
Kas Flebi ve Polipropilen Mesh ile Onarım Uyguladığımız Tam Katlı Göğüs Duvar Defektli OlgularımızSoner Tatlıdede, Uğur Tosun, Ayşin Karasoy, Gürsel Turgut, İsmail Kuran, Murat Yaşaroğlu, Ilgaz Doğusoy, Hatice Coşkun
Yağ Enjeksiyonu ile Vücut Kontur Deformitelerinin DüzeltilmesiUfuk Bilkay, Cenk Tokat, Cüneyt Özek, Mehmet Alper, Ecmel Songür, Arman Çağdaş
Diyabetik Ayak Yara Bakımında YeniliklerBetül Gözel Ulusal, Metin Görgü, Meltem Ayhan, Özlem Karataş Silistreli, Necdet Sişman, Yücel Öztan
Diyabetik Ayak YaralarıTayfun Türkaslan, Muzaffer Altındaş
Tendonu Yatay Kesilerle Uzatma Yöntemi: Biyomekanik ÇalışmaEthem Güneren, Hayati Akbaş, Lütfü Eroğlu, Sinan Engin
Cross-Leg Latissimus Dorsi Serbest Flep Olgusunda Pediküllü Fasyokütan Flep ile Arteriyel Pedikülün Korunması: Vaka TakdimiSebat Karamürsel, Dilek Bağdatlı, Selim Çelebioğlu
İç Korteks İliak Flep ile Mandibula Rekonstrüksiyonu: Vaka TakdimiMustafa Akyürek, Tunç Şafak, Abdullah Keçi
Ölümcül Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonu: Derleme ve İki Olgu SunumuSühan Ayhan, Yener Demirtaş, Aydan Biri, Yavuz Başterzi, Özlem Bayramoğlu, Osman Latifoğlu, Seyhan Çenetoglu, Haldun Güner
Biyo-Genişlemiş Bilobe Platysma Kas-Deri Flepleri ile Alt Dudak ve Ağız Tabanı RekonstrüksiyonuAydan Ay, Ahmet Aytekin, Oygar Aytekin


2004 Vol 12 Issue 2


Paraskapüler Flep İle Yumuşak Doku Defektlerinin RekonstrüksiyonuMustafa Akyürek, Tunç Şafak, Abdullah Keçik
Medial Dermoglandüler Pedikül Vertikal Skar Tekniği ile Redüksiyon Mammoplasti (Vertikal Skar Redüksiyon Mammoplasti)Zühtü Demir, Serkan Sayılkan, Sebat Karamürsel, İlker Üsçetin, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu
Jinekomasti Nedeniyle Yapılan Meme Amputasyonu ve Meme Başı-Areola TransplantasyonuDeniz İşcen Çek, Mehmet Reis, Cenk Şen, Çiğdem Ünal
Diyabetik Ayak Perfüzyon Değerlendirilmesi ve Cerrahi Sonuçlara EtkisiTayfun Türkaslan, Muzaffer Altındaş
Negatif Basınçlı Pansuman UygulamasıAbdullah Etöz, Güzin Yeşim Özgenel, Mesut Özcan
Fournier Gangreni: 22 Vakanın SunumuGüzin Yeşim Özgenel, Selçuk Akın, Ramazan Kahveci, Serhat Özbek, Mesut Özcan
Dudak ve Damak Yarığı Bulunan Olgularda Postoperatif Beslenme ŞemasıDoğan Tuncalı, Ayşe Yüksel Barutçu, Nurten Yavuz, Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan
Okul Öncesi Yaş Grubu Hastalardaki Basit El Kesilerinde Sütür İle Konservatif Yöntemin KarşılaştırılmasıAsuman Nalça, Orgun Deren, Okan Özgür Özturan, Gökhan Adanalı, Bülent Erdoğan
Dorsal Teknik İle El Bilek Artrodezi UygulamalarımızAtakan Aydın, Murat Topalan, Türker Özkan, Metin Erer, Ali Mezdeği, Gülnur Öztürk
Sporadik Malign Melanoma: Genetik Testler Medikal Tedaviyi Mümkün Kılabilir mi?Ahmet Dursun, Eksal Kargı, M.Cengiz Yakıcıer, Mübin Hoşnuter, Orhan Babucçu, Necat İmirzalıoğlu
Kompozit Doku Allotransplantasyonunda İmmünolojik Faktörler Temelinde Preklinik Çalışmalar ve Hayvan ModelleriBetül Gözel Ulusal, Ali Engin Ulusal, Şükrü Yazar, Li-Man Hung, Fu Chan Wei
Serebrotendinöz KsantomatozisMustafa Akyürek, Tunç Şafak, Abdullah Keçik
“Flow-Through” Arteriyalize Venöz Serbest Sural Sinir GreftiDoğan Tuncalı, Serdar Görkem, Ünzile Balcı Akbuğa, Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan
Parotiste Kistik Dev Pleomorfik AdenomEksal Kargı, Asuman Tuncel, Ümit Tuncel, Orgun Deren, Selda Seçkin, Bülent Erdoğan
Kırkbeş Yıl Sonra Bir Çapraz Bacak FlabıDeniz İşcen Çek
Tek Taraflı Genişletilmiş V-Y İlerletme Flebinin Bası Yaralarında KullanımıEksal Kargı
7 Aylık Gebe Bir Olguda Acil PollisizasyonEthem Güneren
Asfalt Yanıklarında Pratik Bir Tedavi Metodu: Vazelin UygulamasıBirol Civelek, Dilek Bağdatlı, Selim Çelebioğlu
Dev Bazal Hücreli KarsinomaOrhan Babucçu, Mübin Hoşnuter, Eksal Kargı, Berfu Babucçu, Banu Gündoğan, Gülçin Aykanat
Rat Tespit Etmek İçin Kolay Bir TeknikEthem Güneren, Murat Hökelek, Hakan Güven


2004 Vol 12 Issue 3


Malign Melanomda 13 Yılda 65 Hastadaki Deneyimimiz: Retrospektif ÇalışmaAyşin Karasoy, Semra Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Kemal Uğurlu, Özay Özkaya, İsmail Kuran, Lütfü Baş, Öznur Aksakal
Derin İnferior Epigastrik Arter Perforatör Flebi İle Meme RekonstrüksiyonuSühan Ayhan, Yener Demirtaş, Alper Sarı, İlker Yazıcı, Selahattin Özmen
Distal Saplı Peroneus Brevis Kas Flebi ile Bacak Alt Uç Defektlerinin OnarımıMithat Akan, Gülden Avcı, Tayfun Aköz
Pektoralis Major Myokutan Flep; Değişik Amaçlı Kullanımları: Klinik ÇalışmaÖzlem Karataş Silistreli, Meltem Ayhan, Metin Görgü, Yücel Öztan, Zafer Akad
Karpal Tünel Sendromu: Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Klinik ve Elektromiyografik Bulguların KarşılaştırılmasıDoğan Tuncalı, Ayşe Yüksel Barutçu, Gürcan Aslan
Akut Yanıkların Erken Tanjansiyel Eksizyonunda Ciltaltı Epinefrin KullanımıErsin Ülkür, Cengiz Açıkel, Özge Ergün, Bahattin Çeliköz, Sibel Poçan
Plastik Cerrahi Pratiğinde Alternatif Bir Materyal: Kalsiyum AljinatAykut Mısırlıoğlu, Kaan Gideroğlu, Mithat Akan, Tayfun Aköz
Burun Ucunun Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi Ve İnterdomal Yağ YastıkçığıEray Copcu
Sıçan Kulağında Lazerle Cilt Gençleştirme Sonrası Gelişen Ödemde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin EtkisiCengiz Açıkel, Ersin Ülkür, Hakan Ay, Özge Ergün, Bahattin Çeliköz
Ekstravazasyon Yaralanmasının Tedavisinde Tıbbi Sülük Kullanımı: Ön ÇalışmaLütfi Eroğlu, İbrahim Orak, Tekin Şimşek
Saç Sütürünün Tavşan Femoral Arter Anastomozunda KullanılmasıLütfi Eroğlu, Tekin Şimşek, Hayati Akbaş, Ethem Güneren
Multipl Enkondromatozis (Ollier Hastalığı): Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiSelçuk Akın, Güzin Yeşim Özgenel
Mandibula Rekonstrüksiyon Plağı Kırılan İki Olguda Serbest Vaskülerize Kemik Grefti İle OnarımSebat Karamürsel, Zühtü Demir, Dilek Bağdatlı, Selim Çelebioğlu
Frey Sendromu’nda Aselluler Dermis İle Tedavi: Olgu SunumuBirol Civelek, Hacer Özcan, Tayyar Selçuk, Selim Çelebioğlu


2005 Vol 13 Issue 1


Tek Taraflı Yarık Dudak Burnu Deformitesinin Tedavisinde Farklı Yöntemlerin Birlikte KullanımıZühtü Demir, Hıfzı Velidedeoğlu, Atilla Kurtay, Ünal Şahin, Sebat Karamürsel, Selim Çelebioğlu
Meme Rekonstrüksiyonu ve Meme Deformitelerinin Düzeltilmesinde Becker Protez KullanımıMetin Görgü, Meltem Ayhan, Ebru Ülger Durmuş, Özlem Karataş Silistreli, Cenk Demirdöver, H. Yücel Öztan
Distal Hipospadias Onarımlarında TIPU (Tubülarize İnsize Plat Üretroplasti: Snodgrass) Yöntemi Sonuçlarımız: 5 Yıllık DeneyimTamer Seyhan, Coşkun Şahin
Geniş Mandibula Dentijeröz Kistlerin Tedavisinde Kemik Grefti Olarak Kemik Jeli ve Tri-Kalsiyum Fosfat-Hidroksiapatit KullanımıErsin Ülkür, Bahattin Çeliköz, Fuat Yüksel, Özge Ergün
Silikon Jel İmplant ile Bacak KalınlaştırmaSelçuk Işık, Mustafa Şengezer, Fatih Zor
Greft Donor Alanı Bakımında Hidrojel KullanımıAdem Özkan, Zekeriya Tosun, Sadık Şentürk, Sema Tuncer, Nedim Savacı
“Transforming” Büyüme Faktörü B-1 Emdirilmiş, Biyolojik Yıkılabilir Polihidroksibütirat-Co-Hidroksivalerat Çubuklar: Kontrollü Salinim Sisteminin Kemik İyileşmesi Üzerine EtkisiAhmet Terzioğlu, Gürcan Aslan, Doğan Tuncalı, Şahende Elagöz, Vasıf Hasırcı, İhsan Gürsel
Estetik Cerrahın Hukuki SorumluluğuÖzgür Sunay, Ali Kızılkaya, Fahri Mola, Ali Barutçu, Emine Çalış Kızılkaya, İlknur Gündüz
Nadir Bir Nazoplasti Komplikasyonu: Perioküler HSV ReaktivasyonuCan Öztekin, Ersoy Konaş, Ayçan Kayıkçıoğlu, Abdullah Keçik
Nadir Görülen Bifid Burun Deformitesi ve Tedavisi: Olgu SunumuGökhan Tunçbilek, M. Emin Mavili, Tunç Şafak
Hayvan Isırığına Bağlı Totale Yakın Alt Dudak Defektinin Bilateral Nazolabial Flep ile Rekonstrüksiyonu: Olgu SunumuBirol Civelek, Fatih Öktem, Selim Çelebioğlu
Ayak Beşinci Parmağının Konjenital Kontraktüründe Modifiye Butler Artroplastisi “Olgu Sunumu”Eser Aydoğdu, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz
Spitz Nevus ve Dermatofibromdan Ayrılması Gereken Bir Tanı: Desmoplastik Malign MelanomHüsamettin Top, Erol Benlier, Dilek Karaman
Konjenital Dev Nevüs ile Karişan Bir Patoloji: DiastematomyeliZekeriya Tosun, Zeynep Karaçor, Demet Aydoğdu Kreşçi, Mehmet Erkan Üstün, Mustafa Cihat Avunduk, Nedim Savacı
Periorbital Nekrotizan FasiitAhmet Demir, İbrahim Orak, Hakkı Birinci, M. Sinan Engin
Laktasyonel Mastit Sonrasinda Beklenmedik Deformite Gelişimi ve Otolog Doku ile Meme BüyütmeAykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz
İliak Kemik Grefti Donor Alanındaki Insizyonel Herni GelişimiHakan Ağır, Cenk Şen, Deniz İ. Çek
Tırnak Altı Yerleşimli Glomus Tümörlerinin Tanısında Alternatif Bir Yaklaşım: Power Doppler UltrasoundMubin Hoşnuter, Hüseyin Özdemir, Eksal Kargı, Orhan Babucçu, Rafet Koca, Cevdet Altınyazar
Nazal Bölgede Görünüşte Masum Fakat Tehlikeli Bir Lezyon: Dermoid Kist. Bir Vaka Nedeniyle Literatür TaramasıMubin Hoşnuter, Orhan Babucçu, Eksal Kargı, Ahmet Işıkdemir, Berfu Babucçu
Sünnet Komplikasyonu Sonucu Oluşan Uretral Fistül ve Fasya Lata Grefti ile OnarımıEksal Kargı, Çiğdem Ünal, Deniz İ. Çek, Kamil Toker, Tunç Tiryaki, Asena Selbest Yılmaz
Göz Kapağında Deri Şarbonu: Vaka Takdimi ve Literatürün Gözden GeçirilmesiSafvet Örs
Nadir Bir Bebeklik Çağı Tümörü: Melanotik Nöroektodermal TümörAydın Gözü
Persistan Median ArterAydan Köse, Yakup Karabağlı, Metin Arıcı, Cengiz Çetin
Median Sinirin Dev NöromasıEksal Kargı, Orhan Babucçu, Murat Kalaycı, Mubin Hoşnuter, Berfu Babucçu, Sibel Yenidünya


2005 Vol 13 Issue 2


Tam Kalınlıktaki Alar Defektlerin Tek Aşamalı OnarımıEray Copcu, Nazan Sivrioğlu, Banu Koç, Şule Er, Yücel Öztan
İnferior Piramidal Pediküllü Glandüler Flep ile Meme Küçültme Ameliyatında “Anahtar Deliği” Kalıbının Kullanımına Yeni Bir Yaklaşımİrfan Özyazgan, Teoman Eskitaşçıoğlu, Halit Baykan, Galip K. Günay
Septorinoplastide Tespitsiz Ekstrakorporeal SeptoplastiA. Cemal Aygıt, Erol Benlier, Hüsamettin Top, Sedat Baş
Pediküllü Süperior Gluteal Arter Perforatör Flep ile Sakral Doku Defektlerinin RekonstrüksiyonuSerhan Tuncer, Sühan Ayhan, Yener Demirtaş, Fulya Fındıkçıoğlu
Başparmağın Farklı Deformitelerinin Onarımında 1. Dorsal Metakarpal Arter Ada Flebinin KullanımıMuhitdin Eski, Mustafa Nişancı, Fatih Zor, Mustafa Şengezer
Boutonniere Deformite Onarımında Ekstansör Tenotomi SonuçlarımızMuhitdin Eski, Serdar Öztürk, Yalçın Külahçı, Serdar Düzgün, Mustafa Şengezer
Üst Ekstremite Akut Tendon Yaralanmaları: Epidemiyolojik DeğerlendirmeDoğan Tuncalı, Kemalettin Toksoy, Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan
Diyabetik Ayak Yaralarına Multidisipliner Yaklaşım: Diyabetik Ayak KonseyiKemal Fındıkçıoğlu, Yener Demirtaş, Sebahattin Kandal, Sühan Ayhan, Osman Latifoğlu, Cemalettin Çelebi
Yanık Sepsisli Olgularda Prokalsitonin Seviyelerinin Sepsisin Erken Tanı ve Takibindeki RolüMehmet Bozkurt, Serdar Öztürk, Yalçın Külahçı, Mustafa Deveci, Muhittin Serdar
Arteriyel Pediküldeki Kısmi Daralmanın Toplam Flep Kan Akımı ve Doku Perfüzyonu Üzerine EtkisiDilek Bağdatlı, Sebat Karamürsel, Mustafa Deveci, Selçuk Sürücü, Zühtü Demir, Selim Çelebioğlu
Tavuk Ayağı Uzun Parmağının Fleksor Tendon Sisteminin Detaylı Anatomik İncelemesiAfşin Uysal, Nezih Sungur, Mustafa Gürhan Ulusoy, Uğur Koçer, Harun Çöloğlu, Kubilay Karalezli
Orbital Protezler: İki Olgu BildirimiGürel Pekkan, S. Hakan Tuna, Yavuz Aslan
Doku Genişleticisine Bağlı Kas Nekrozu: Olgu SunumuTeoman Eskitaşçıoğlu, İrfan Özyazgan, Atilla Çoruh, Mehmet Özköse
Median Artere Bağlı Gelişen Karpal Tünel SendromuNesrin Tan Başer, Nurten Yavuz, Ünzile Balcı Akbuğa, Gürcan Aslan
Gardner Sendromlu Bir Olgu: Erken Tanıda Plastik Cerrahın RolüSerdar Yüce, Serkan Sayılkan, Kubilay Özdil, Fatih Öktem, Ercan Demirbağ, Hıfzı Velidedeoğlu
Jinekomasti Tedavisinde Cerrahi Eksizyon-Liposuction Kombinasyonu: Klinik DeneyimlerimizMübin Hoşnuter, Eksak Kargı, Bülent Tekereroğlu, Cem Payaslı, Ahmet Işıkdemir


2005 Vol 13 Issue 3


Nazal Septum Perforasyonlarının Onarımında Açık Rinoplasti YaklaşımıSelahattin Özmen, Kenan Atabay, Reha Yavuzer, Sühan Ayhan, Tuba Güçlü, Osman Latifoğlu
Komplikasyonlu Opere Hipospadias Tedavisinde Tübülarize İnsize Plak Üretroplasti (TIPU) Onarım TekniğiErsin Ülkür, Özge Ergün, Bahattin Çeliköz
Sternum Enfeksiyonları ve Onarımı: Genel Esaslar ve Omentum KullanımıTahsin Oğuz Acartürk, Serdar Öztürk, Mustafa Şengezer
Göğüs ve Karın Ön Duvarı Rekonstrüksiyonlarında Torakoepigastrik Flep DeneyimlerimizNilgün Markal Ertaş, Serdar Yüce, Berkant Özpolat, Selim Çelebioğlu
Greftsiz Sindaktili Tedavi YöntemleriErsin Ülkür, Cengiz Açıkel, Bahattin Çeliköz
Diyabetik Yaraların Tedavisinde Topikal Glutatyon UygulamasıMustafa Deveci, Serdar Öztürk, Yalçın Bayram, Ahmet Aydın, Ayşe Eken, Mustafa Şengezer
Botulinum Toksin A: Kozmetik Uygulama ve Literatürün Gözden GeçirilmesiAhmet Terzioğlu, Doğan Tuncalı, Ayşe Yüksel Barutçu, Nesrin Tan Başer, Gürcan Aslan
Kompozit Doku Allotransplantasyonunun Evrimi ve Klinik UygulamalarAli Engin Ulusal, Betül Gözel Ulusal, Fu-Chan Wei
Alternatif Estetik Uygulamalar-1: MezoterapiSelahattin Özmen, H. Yücel Demir, Reha Yavuzer, Kenan Atabay
Fibula Segmentlerinin Kırılma Kuvveti ve Rijidite Açısından Karşılaştırılması: Kadavra ÇalışmasıSebat Karamürsel, İlker Üsçetin, Zühtü Demir, İbrahim Tekdemir, Halil İbrahim Açar, Selim Çelebioğlu
Otolog Doku Transferi ile Meme Asimetrisi Onarımı: Olgu SunumuÖmer Özkan, İlkay Yıldırım, H. Ege Özgentaş
Stabil Olmayan İzole Zigomatik Ark Kırıklarının Foley Katater ile StabilizasyonuGökhan Tunçbilek, Mehmet Karaaltın, Erhan Sönmez, Emin Mavili
Tüberküloz Tenosinoviti: Nadir Bir Kronik Enfeksiyon TablosuAydın Gözü, Aydın Turan, İsmet Beycan, Adnan Erim
Mandibuler Bölgede Nadir Bir Metastik Tümör Olgusu: Malign Mezenkimal TümörUğur Tosun, Gürsel Turgut, Emre Gönen, Lütfü Baş, Damlanur Sakız
Yüz Yerleşimli Steatokistoma Multipleks Tedavisinde Kombine Cerrahi ve Topikal Retinoik Asid UygulamasıYavuz Demir, Şemsettin Karaca, Fatma Hüsniye Dilek, Nurten Turhan Haktanır
Alt Dudak ReplantasyonuNilgün Markal Ertaş
Çift İnsizyonlu Tübülarize ÜretroplastiMesut Yazıcı, Eray Copçu, Barlas Etensel, Harun Gürsoy
Deney Hayvanlarinin Renkli Teller Kullanılarak İşaretlenmesiİrfan Özyazgan, Umut Özbebit, Teoman Eskitaşçioğlu
Asetilen mi ? Helyum mu ? Oyuncak Uçan Balonlarla Beklenmedik Anda Gelen Yanık YaralanmalarıYalçın Külahçı, Mehmet Bozkurt, Serdar Öztürk, Fatih Zor, Mustafa Şengezer
Bilateral Elastofibroma Dorsi: Olgu SunumuZafer Özsoy, Zekeriya Kul, Aydın Gözü, Sergülen Dervişoğlu
Ezilme (Crush) Yaralanmalı Ekstremitenin Geleceğini Belirlemede Kritik Karar (Amputasyon/Kurtarma) Aşaması ve Üç Fazlı Sintigrafinin Olası RolüMehmet Bozkurt, Yalçın Külahçı, Seyfettin Ilgan, Nuri Arslan, Mustafa Şengezer
Kulak Konkasının Postaurikuler Ada Flebi ile RekonstrüksiyonuÇiğdem Ünal, Cenk Şen, Deniz İşcen Çek


2006 Vol 14 Issue 1


Serbest SSIA / SIEA Deri Flebi: En Eski Serbest Flebe Yeni Bir AdlandırmaMustafa Asım Aydın, Serdar Nasır
Yüz Transplantasyonu: Dünü Bugünü ve YarınıGalip Ağaoğlu, Yalçın Külahçı, Maria Siemionow
Alt Göz Kapağı ve Medial Kantus Onarımında Nazal Kondromukozal Flep KullanımıErsin Ülkür, Hüseyin Karagöz, Fatih Uygur, Fuat Yüksel, Bahattin Çeliköz
Yanığa Bağlı Meme Deformitelerinin Onarımında Torakodorsal Arter Perforatör Flebinin KullanımıYakup Sarıgüney, Sühan Ayhan, Serhan Tuncer, H. Yücel Demir
Vasküler Malformasyonlarda Tedavi Seçenekleri ve Cerrahi YaklaşımlarımızDeniz İşcen, M. Tonguç İşken, Cenk Şen, Mehmet Reis, Çiğdem Ünal
Alternatif Estetik Uygulamalar II: Karboksiterapi ve OksiterapiSelahattin Özmen, H.Yücel Demir, Reha Yavuzer, Osman Latifoğlu
Sinir Allogreft Nakli ile Sinir Tamiri Yapılan Replante Edilmiş Kollar: İkinci Yıllarının Sonunda İki Olgunun SunumuMustafa Asım Aydın, Serdar Nasır, Faruk Ökten, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu
Demiryolu Yüksek Gerilim Hatlarına Bağlı Elektrik YaralanmalarıMustafa Nişancı, Muhitdin Eski, Yakup Çil, İsmail Şahin, Mustafa Şengezer
Serbest Dorsoulnar Peforatör Flep ile Parmak Ucu Onarımı: Olgu SunumuErsin Ülkür, Hüseyin Karagöz, Fatih Uygur, Bahattin Çeliköz
Geniş Tutulumlu Bir Enflamatuar Lineer Verrüköz Epidermal Nevus OlgusuBirol Civelek, Selim Çelebioğlu, Tayyar Selçuk, Mustafa Deveci
Mandibulada Dev AmeloblastomaDilek Şenen, Gökhan Adanalı, Asuman Sevin, Orgun Deren, A. Erkan Orhan, Bülent Erdoğan
-20 oC’de (Cryopreserve Edilmiş) Homogreft SaklanmasıAsuman Sevin, Dilek Şenen, Gökhan Adanalı, Ayhan Turhan, Bülent Erdoğan
Elde Benign Parosteal Osteokondromatöz ProliferasyonDilek Şenen, Asuman Sevin, Gökhan Adanalı, Orgun Deren, Belgizar Aşçı, Bülent Erdoğan
Posttravmatik Skar Zemininde Gelişen Melanoma Dışı Deri KanserleriDilek Şenen, Asuman Sevin, Orgun Deren, Gökhan Adanalı, Songül Erol, Bülent Erdoğan
Geç Başvurmuş Marjolin Ülseri: İki Adet VakaHakan Ağır, Cenk Şen, Eda Işıl, Deniz İşcen
Nahçivan 2005 Interplast Aktivitesinde Bölgesel Anestezi UygulamalarıYavuz Gürkan,, Sultan San, Eksal Kargı, Serkan Dinar, Deniz İşcen
Tartışma: Diyabetik Yaraların Tedavisinde Topikal Glutatyon UygulanmasıMuzaffer Altındaş


2006 Vol 14 Issue 2


20 Eylül 2006 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Açılış KonuşmasıGüler Gürsu
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğinin Temel İlkeleriEmin Kansu, Şevket Ruacan
Diyabetik Ayakta Cerrahi Tedavi: İzlem Formuna Dayalı 500 Hastanın AnaliziMuzaffer Altındaş, Uğur Anıl Bingöl, Ali Kılıç, Özgür Pilancı
Pediatrik Zigomatiko – Orbital Bölge Kırıkları: Klinik DeneyimlerimizMuhitdin Eski, Mustafa Şengezer, Murat Türegün, Tekin Şimşek
Mandibula Kırıklarına Klinik YaklaşımlarımızDilek Şenen, Songül Erol, Erkan Orhan, Asuman Sevin, Bülent Erdoğan
Ağır Doğumsal Pitozlu Olguların Onarımında Superior Tabanlı Fleple (Frontal Kas İlerletme) Frontal Askı Yönteminin Değerlendirilmesinde (Otojen Fasya ile) Klinik YaklaşımımızMehmet Bozkurt, Erol Benlier, Yalçın Külahçı
Medial Periorbital Bölge ve Burun Yan Duvarı Tam Kat Defektlerinin “Medial Tabanlı Üst Gözkapağı Myokutan Flebi” İle RekonstrüksiyonuLevent Yoleri, Sema Özden, Ahmet Seyhan
Çocuklarda Serbest Anterolateral Uyluk Flep Transferleri ile Olan TecrübelerimizÖmer Özkan, O. Koray Coşkunfırat, Özlenen Doğan, H. Ege Özgentaş
Ağır Yanıklar Sonucu Oluşan Meme Deformitelerinin OnarımıDilek Şenen, Belgizar Aşçı, Asuman Sevin, Dursun Atakul, İlsun Özkaya, Bülent Erdoğan
İnverte Meme Ucu: Literatürün Gözden GeçirilmesiGalip Ağaoğlu, İlker Manavbaşı, Yalçın Külahçı, Onur Erol
Femur Kronik Nonunion Tedavisinde Çift Tabakalı Serbest Fibula Flebi KullanımıO. Koray Coşkunfırat, Ömer Özkan, İlkay Yıldırım
Medpor İmplantın Nadir Bir Komplikasyonu: Kemik Grefti DestrüksiyonuSavaş Serel, Mert Demirel, Erdem Yormuk
Yaygın Tendon KsantomlarıYavuz Başterzi, Alper Aksoy, Alper Sarı, Şakir Ünal
Elektrik Yanığına Bağlı Ulnar Sinir Sıkışmasının Tedavisinde Erken Subkütan TranspozisyonSerhan Tuncer, Selahattin Özmen, Tolga Eryılmaz, Osman Latifoğlu
İlginç ve Öldürücü Bitki Kökenli Olan Buttercup (Ranunculus: Düğün Çiçeği) Yanığıİlteriş Murat Emsen
Nazal Kolumellar Tümöral Lezyon Olgu SunumuDilek Şenen, Dursun Akdal, Algun Aka, Gözde Erten, Bülent Erdoğan
Syringocystadenoma PapilliferumDilek Şenen, Songül Erol, Ercüment Erbaş, Abbas Ahmadli, Bülent Erdoğan
Standart Hasta Fotoğrafları Elde Etmek İçin basit Bir YöntemM. Tonguç İşken, Cenk Şen, Deniz İşcen, Şahin Alagöz, Murat Onyedi, Eda Işıl


2006 Vol 14 Issue 3


Lumbo-Sakral ve Iskial Defektlerin Onarımında Deepitelize V-Y İlerletme Gluteal Perforatör FlebiM. Gürhan Ulusoy, Yüksel Kankaya, Afşin Uysal, Uğur Koçer, Önder Karaaslan, Nezih Sungur
Subkondiler Mandibula Kırıklarında Açık Redüksiyon ve Eriyebilir Plak – Vida ile TedaviSelim Çelebioğlu, Orhan Erbaş, Ünal Şahin, Birol Civelek, Ercan Demirbağ, Tayyar Selçuk
Parmak Ucu Amputasyonlarında Subdermal Paket Metodu ile RekonstrüksiyonBekir Atik, Önder Tan, Lütfi Tekeş, Ali Doğan, Mustafa Uslu
Topikal Negatif Basınç (Vakum Yardımlı Kapama (VAC) UygulamalarımızAhmet Demir, Yener Demirtaş, Mehmet Çifci, Nuray Öztürk, Ahmet Karacalar
Rinoplasti: Ağrılı Bir Girişim midir?Tolga Eryılmaz, İsmail Küçüködük, Nuray Camgöz, İrfan Güngör, Reha Yavuzer, Kenan Atabay
Yara Kapatılmasında Basit ve Pratik Bir Cilt Germe TekniğiMustafa Nişancı, Muhitdin Eski, Tekin Şimşek, Mustafa Şengezer
Kök HücrelerSelahattin Özmen, Fulya Fındıkçıoğlu, Maria Siemionow
Nörofibromatozisten Öğrenilecek Bir Ders: Kanama KontrolüMehmet Bozkurt, Altan Yücetaş, Emin Kapı, Nihal Kılınç
İnguinal Bölgede Muskulokutanöz Anterolateral Uyluk (ALU) Ada Flebi ile RekonstrüksiyonUfuk Bilkay, Gökhan Temiz, Cüneyt Özek, Yalçın Akın
El Dorsumunda Ganglion Kisti ile Karışan Ekstansör Kas AnomalisiYakup Çil, Mehmet Sezgin, Selçuk Işık
Kasık Flebi Donör Alanına Tümör İmplantasyonuŞükrü Yazar, Yağmur Aydın, Akın Yücel, M. Zeki Güzel
Kimura HastalığıDilek Şenen, Belgizar Aşçı, Halit Urgan, Gökhan Adanalı, Bülent Erdoğan


2007 Vol 15 Issue 1


Fournier Gangreni’nde Rekonstrüktif Yaklaşımlarımız: 27 Hastada Retrospektif Bir ÇalışmaÖnder Tan, Bekir Atik, Duygu Ergen
Kalça Eklem Stabilitesinin Sağlanması İçin Saplı Fonksiyonel Anterolateral Kas-Deri Flebinin Kullanılması (Olgu Sunumu)Şükrü Yazar, Metin Türkmen, Metin Çakmakçı
Sorunlu Alıcı Yatağa Deri Grefti Uygulamalarında Topikal Negatif Basınç Uygulamalarının Greft Sağ Kalımına EtkisiYavuz Başterzi, Alper Sarı, Atilla Fesli, Şakir Ünal, Emrah Arslan, Ferit Demirkan
Trigonosefali Tedavisinde Cerrahi Teknik: 11 Olgunun DeğerlendirilmesiM. Ruşen Kapucu, Kağan Tun, Bülent Erdoğan
Tam Kat Yanak Defektinin Çift Tabakalı Serbest Torakodorsal Arter Perforatör Flebiyle RekonstrüksiyonuSühan Ayhan, Serhan Tuncer, Selahattin Özmen
Hastanız Uygun Sutyen Kullanıyor mu? Kliniğimize Başvuran Bayanların Sutyen Uygunluk ProfiliKemal Fındıkçıoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu, Tuba Güçlü, Selahattin Özmen, Sühan Ayhan
Konjenital Asimetrik Ağlayan YüzNilgün Markal Ertaş, Barış Çağlar, Hüseyin Borman
Elektrik Yaralanması Sonrası Kan Akışkanlığındaki Değişiklikler ve Serbest Oksijen Radikallerinin Kan Akışkanlığı Üzerine EtkileriOsman N Şenel, Şükrü Yazar, Oğuz Çetinkale, Rabiye Bulan, Dildar Konukoğlu, Semra Özdemir
Rat Serbest Kasık Flebi Uygulamalarında Femoral Ven Kateterizasyonu ile Mikrovenöz Anastomoz YapılmasıM. Erol Demirseren
Panoramik Çene Radyografisinde Hayalet GörüntüAlper Sarı, Alper Aksoy, İlker Cebeci, Yavuz Başterzi
Sert Damakta MyoepitelyomaDilek Şenen, Oğuz Kılıç, Dursun Atakul, Erkan Orhan, Orgun Deren, Bülent Erdoğan
Plastik Dudak Ekartörü: Ortognatik Cerrahide Kullanılabilecek Kullanışlı Bir GereçTolga Eryılmaz, Selahattin Özmen, Reha Yavuzer
Preoperatif Kemoterapinin (Paklitaksel) Periferik Sinir Rejenerasyonuna Etkisi: Deneysel Ön ÇalışmaTunç Tiryaki, Hakan Ağır, Çiğdem Ünal, Adnan Uzunismail
Kafı Şişirilmiş Trakeostomi Kanülü Nazogastrik Beslenme Tüpünün Trakeaya Gitmesini Engeller mi?Muhitdin Eski, İsmail Şahin, Ahmet Coşar, Mustafa Şengezer


2007 Vol 15 Issue 2


Yanık Tedavisinde Yara Örtüsü SeçenekleriBirol Civelek, Selim Çelebioğlu, Orhan Erbaş, Esra Yavuz
Dev Bazal Hücreli Karsinomlar: 12 Olgunun AnaliziAykut Mısırlıoğlu, Hüseyin Karanfil, Mithat Akan, Tayfun Aköz
Mandibulada “Jüvenil (Agresif) Ossifiye Edici Fibrom” Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiTamer Seyhan, Nilgün M. Ertaş, Borman Hüseyin, Nebil Bal
Ulnar Nöropati: İlginç Bir Neden ve LokalizasyonNesrin Tan Başer, Ahmet Terzioğlu, Serdar Görkem, Volkan Işık, Gürcan Aslan
Erkek Meme Kanserinde Mastektomi Sonrasında Oluşan Defektin Torakodorsal Arter Perforatör Flebi ile OnarımTahsin Oğuz Acartürk, Gürhan Sakman
Mandibular Aspergilloz: Nadir Bir Osteomyelit OlgusuNurdan Öztürk, Burak Ersoy, Ahmet Sönmez, Özhan Çelebiler, Ayhan Numanoğlu
Trokanterik Bası Yaralarının Onarımında Ters “Hatchet” Şekilli Tensor Fasya Lata Fasyokutan Flebinin Kullanımı: Yeni Bir ModifikasyonSavaş Serel, Mert Demirel, Zeki Can
Parsiyel Kalınlıkta Yanık Yaralarının Tedavisinde Gümüş İçerikli HidrofiberMuhitdin Eski, Mustafa Nişancı, Abdül Kerim Yapıcı, Mustafa Deveci, Mustafa Şengezer
Tübüler Tırnak (Pincer Nail) Tedavisinde Kosaka Stratejisi ile Alınan SonuçlarA. Ceyla Özbayoğlu, A. Aydan Köse, Yakup Karabağlı, Cengiz Çetin
El Bilek Volar Yüz Yaralanmaları: Cerrahi DeneyimlerimizAfşin Uysal, Oğuz Kayıran, Suat Sedat Cüzdan, Koray Gürsoy, Uğur Koçer, Gürcan Aslan
Meme İmplantlarında Geç Dönem Komplikasyon: Krakatau SendromuAykut Mısırlıoğlu, Ali Dursun Kan, Mithat Akan, Tayfun Aköz
Temel Mikrocerrahi Eğitimi için Basit Bir MetotTeoman Eskitaşçıoğlu
Trigonosefali Tedavisinde Cerrahi Teknik: 11 Olgunun DeğerlendirilmesiEcmel Songür
Prof. Dr. Namık K. BaranNamık K. Baran


2007 Vol 15 Issue 3


Baş ve Boyun Bölgesi Yanık Skarlarının Tedavisinde Doku Genişletici KullanımıMuhitdin Eski, İsmail Şahin, Mustafa Nişancı, Selçuk Işık, Mustafa Şengezer
Yenidoğanda Seyreltilmemiş Antiseptik Solüsyona Bağlı Kimyasal YanıkMustafa Keskin, Mustafa Sütçü, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
Fasiyal Paralizinin Dinamik Rekonstrüksiyonu ve Kancalı SütürErcan Karacaoğlu, Cihan N. Baran, Namık K. Baran
“Purse String” Yönteminin Şakak Bölgesindeki Geniş Defektlere UygulanmasıŞükrü Yazar, Berna Kılıç, Ali Gökkaya
Kısmi Kalınlıklı Deri Grefti Donör Alan Ağrısı Kontrolünde EMLA Kullanımının EtkinliğiM. İlker Bilgiç, Mithat Akan, Gaye Taylan Çalıkapan, Tayfun Aköz
Erken ve Geç Damak Yarığı Onarımlarının Maksilla Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin Sefalometrik Analiz Yöntemi ile KarşılaştırılmasıAli Emre Aksu, Figen Özgür
Ters Akımlı Bir Önkol Flebi: Posterior Interosseöz Flep: Anatomi, Cerrahi Teknik ve Literatürün Gözden GeçirilmesiErol Benlier, Mehmet Bozkurt, Yalçın Külahçı, Fatih Zor
Replantation of the Frostbitten Amputated Digits and Eventful Postoperative Course: Case ReportMuhitdin Eski, Fatih Zor, Doğan Alhan, Selçuk Işık
Kaçış Fenomeni Nedeniyle Oluşan Üst Ekstremite Ülserleri: İki Olgu SunumuSerhan Tuncer, M. Onur Çukuroğlu, Kemal Fındıkçıoğlu, Sühan Ayhan, Osman Latifoğlu
Kraniofasiyal Distraksiyon Osteogenesizin TarihçesiMuhitdin Eski


2008 Vol 16 Issue 1


Burunda Cilt Tümörünü Taklit Eden Kutanöz Sarkoidoz: Lupus PernioMustafa Keskin, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
Yarık Dudak Burnu Deformitesinde Gecikmiş Onarım ve Sekonder GirişimlerTayfun Türkaslan, Türker Özyiğit, Deniz Dayıcıoğlu, Zafer Özsoy
Damakta Hamartomu Olan Damak Yarıklı Olguda YaklaşımAhmet Sönmez, Tevfik Şatır, Nursel Elçioğlu, Özhan Çelebiler, Ayhan Numanoğlu
Yetmiş Dokuz Malign Melanoma Olgusunun Retrospektif AnaliziYalçın Külahçı, Fatih Zor, Serdar Öztürk, Muhitdin Eski, Mustafa Deveci, Mustafa Şengezer
Cutaneous Pyogenic Granuloma Gravidarum with Unusual Location: Report of 2 CasesMuhitdin Eski, Mahir Aliyev, Doğan Alhan, Selçuk Işık
İntihar Amaçlı Maksillofasyal Ateşli Silah Yaralanmalarında Geç KomplikasyonlarFatih Zor, Yalçın Külahçı, Serdar Öztürk, Mustafa Şengezer, Mustafa Deveci, Muhittin Eski
Posterior Tibial Arter Perforator Pervane Flebi ile Medial Malleol Defektinin OnarımıSerhan Tuncer, H. Yücel Demir, Sühan Ayhan
Trikoblastom: Nadir Görülen Benign Bir TümörF. Nihal Durmuş, Ahmet Sönmez, İpek Erbarut, Ayhan Numanoğlu
Panfasiyal Kırık Cerrahisinde “Submental Entübasyon”Mustafa Keskin, Atilla Erol, Mustafa Sütçü, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
Tartışma: Panfasiyal Kırık Cerrahisinde “Submental Entübasyon”Ahmet Coşar
Ratlarda Clopidogrel’in Mikrovasküler Anastomozlarda Akım Üzerine EtkisiMithat Akan, Hüseyin Karanfil, Barış Çakır, Veysel Kadılar, Tayfun Aköz
Significance of PET-CT in Malignant MelanomaZafer Ünsal Coşkun
Filistinli Çocuklar da GülümsemeliEthem Güneren, Harun Cansız, Mehmet Çifci, Hayriye Gülapoğlu, Süleyman Gündüz
Travmatik Malign Blue Nevüs: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiSafvet Örs, Galip K. Günay
Mikrocerrahi Dışı Penil RekonstrüksiyonSafvet Örs, Galip K. Günay
Çoklu Replantasyonlarda Başarıyı Etkileyen FaktörlerYener Demirtaş, Mehmet Çifci, Fatih Söylemez, Ethem Güneren, Ahmet Karacalar


2008 Vol 16 Issue 2


Musculus Palmaris Brevis’in Vasküler AnatomisiMurat Şahin Alagöz, Ahmet Çağrı Uysal, Eray Tüccar, İbrahim Tekdemir
Burun Yerleşimli Hemanjiomaya Açık Rinoplasti YaklaşımıMehtap Karameşe, Mustafa Keskin, Tolga Beydeş, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
Panoramik Çene Radyografilerinde Hatalı Çekim OranlarıAlper Sarı, Tolga Yener, Yavuz Başterzi, Şakir Ünal, Emrah Arslan, Ferit Demirkan
İnsan Septum Kıkırdağının Kollajen Mikroanatomisiİlker Yazıcı, Reha Yavuzer, Rabet Gözil, Deniz Erdoğan, Kenan Atabay
Karbon Dioksit Terapisinin Sıçanda Yara İyileşmesine EtkisiAhmet Sönmez, Meral Yaman, Özben Yalçın, Nihal Durmuş, Zeynep Akdeniz, Aydın Sav
Adolesan Jinekomastisi ve Areola Çevresinden (Sirkümareolar) Cilt Redüksiyonu ile Cerrahi TedavisiMustafa Keskin, Tolga Beydeş, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
Hipospadias Cerrahi Tedavisinde Üretra Rekonstrüksiyonu İçin “Kordi – Uretral Plate” Üretra Oluşturabilir mi veya Penis Kurvatürüne Neden Olan Kordi Dokusu Çıkarılmalı mı?Cihat N Baran, Yiğit O. Tiftikcioğlu, Ercan Karacaoğlu, Uğur Koçer, Namık K. Baran
Gebe Cerrahların Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Riskler ve Korunma YollarıBetül Gözel Ulusal, Melis Çakmak, Hüseyin Borman
Yardımcı Sağlık Personelinin Plastik Cerrahi Ameliyatları Hakkındaki DüşünceleriSelahattin Özmen, Serhan Tuncer, Şafak Uygur, Sabriye Ocak, Cemalettin Çelebi
Osteotomi Hatlarının İşaretlenmesinde Kurşun Kalem KullanımıM. Onur Çukurluoğlu, Billur Sezgin, Selahattin Özmen
Topukta Cerrahi Sonrası Oluşan ve Nöroma ile Karışan Epidermal İnklüzyon KistiTolga Eryılmaz, Osman Latifoğlu, H. Yücel Demir, Şakir Ünal
Kalıcı Ameliyat Öncesi Çizimler Elde Etmek İçin Kolay Bir YöntemTonguç İşken, Jale Erdoğan, Şahin Alagöz, Murat Onyedi, Hakkı İzmirli
Brakiyal Arter Defektinin Eşlik Ettiği Antekübital Fossa Yumuşak Doku Defektinin Kapatılmasında Pediküllü Latissimus Dorsi Kas Flebi TransferiMustafa Keskin, Ahmet Duymaz, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
Cerrahın Sintigrafi Görüntülerine Uyumunu Artıracak Bir Yöntem: Üst Üste Birleşen GörüntülerTonguç İşken, Hakan Demir, Cenk Şen, Şahin Alagöz, Serkan İşgör, Murat Onyedi, Hakkı İzmirli
Charles E. Horton M.D. Sr.Namık K. Baran


2008 Vol 16 Issue 3


Alt Ekstremite Malign Melanom Olgularında Nadir Görülen Bir Durum: Popliteal Fossa Metastazı ve Diseksiyonu: Olgu SunumuAli Tufan Soydan, Mehmet Ulvi Kayalı, Gürsel Turgut, Özay Özkaya, Lütfü Baş
Bilateral Medial Uyluk Perforatör Flebi ile Fournier Gangreni OnarımıSemra Karşıdağ, Mahmut Ulvi Kayalı, Arzu Özcan, Kemal Uğurlu, Leyla Türkoğlu Kılınç, Lütfü Baş
Bilateral Meme RekonstrüksiyonuBurçak Tümerdem Uluğ, İsmail Kuran
Furlow Çift Ters Z-Plastisi ve Bardach iki Flep Tekniği ile Onarılan Damak Yarığı Hastalarında Erken Dönem Sonuçlar ve Ameliyat Seçimine Basamaksal Yaklaşım
Tahsin Oğuz Acartürk
Vulvada Nadir Görülen Lipom: Olgu SunumuUmmahan Özaslan, Melike Güngör, Ali Rıza Kandiloğlu, Levent Yoleri
Bilimsel Makale Nasıl Hazırlanır?Zekeriya Tosun, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Ahmet Duymaz, Nedim Savacı
Akciğer Kanserlerinin Deri Metastazlarında Tedavi Prensipleri: İki Olgu SunumuTolga Eryılmaz, Serhan Tuncer, Selahattin Özmen, Ayşe Şencan, Osman Latifoğlu
Tek Pediküllü Venöz Flep ve Perivenöz Areolar Doku Üzerinde Cerrahi “Delay” İşleminin Etkileri: Deneysel ÇalışmaM. Erol Demirseren, Kamran Afandiyev, Candemir Ceran, Murat Sarıcı, Aydan Kılıçarslan
Laboratuvar Ratlarında Mikroanjiyografi TekniğiTamer Seyhan, Murat Deniz, İ. Barış Çağlar, Hüseyin Borman
Ortognatik Cerrahi Sonrası Ciddi Bir Komplikasyon: Geç Dönem KanamaTolga Eryılmaz, Mübin Aral, Reha Yavuzer, Selahattin Özmen
Türk Plastik Cerrahi Geçmişinde Eksik Bir Parça: Op. Dr. Cafer Tayyar KankatUfuk Aydın, Ramazan Kahveci


2009 Vol 17 Issue 1


Epidermolysis Bullosa: Current Surgical Management and Review of the LiteratureBirol Civelek, Didem Tanyel, Esra Bilgen, H. İbrahim İnal, Kadir Aksoy, Selim Çelebioğlu
Lateral Yüz Yarıklarında Makrostominin Cerrahi TedavisiM. İhsan Okur, Rüştü Köse, A. Mustafa Yıldırım
Meme Redüksiyonunun Solunum Fonksiyonları Üzerine EtkisiNurten Turhan-Haktanır, Fatma Fidan, Gülengül Köken, Yavuz Demir, Güray Yılmaz, Şükrü İşler
Sağlık Çalışanlarının Yara Bakımında Vakum Yardımlı Kapama ve Modern Pansuman Kullanımına İlişkin GörüşleriHatice Ayhan, İsmail Şahin, Sevinç Taştan, E. Bilgen, Sevgi Hatioğlu
Marjolin’s Ulcers which Transformed to Squamous Cell Cancer Leading to Amputation of the Extremities: Case Reports and OverviewMehmet Bozkurt, Emin Kapı
Pilomatriksoma: Malherbe TümörüYalçın Külahçı, Celalettin Sever, Fatih Uygur, Zafer Küçükodacı, Haluk Duman
Pretreatment with Cypress Cones’ Water Extract Enhances Survival of Ischemically Challenged Skin Flaps: A Preliminary StudyBetül Gözel Ulusal, Hale Tufan, Ali Engin Ulusal, Cevahir Haberal, Tamer Seyhan, Hüseyin Borman, Mehmet Haberal
The Importance of the Chin Deformity in Rhinoplasty CasesBurçak Tümerdem Uluğ, İsmail Kuran
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Akdeniz Bölgesindeki Hastane Çalışanlarınca Yeterince Tanınıyor mu?Betül Gözel Ulusal, Elif Durukan, Koray Coşkunfırat, Tamer Seyhan, Hüseyin Borman
Rat Kuyruk Replantasyon Revaskülarizasyon Modellerinde Otokanibalizasyonu Önleme ve Tesbit Yöntemi Olarak Kuyruk Ateli UygulamasıTamer Şakrak, A. Aydan Köse, Yakup Karabağlı, Cengiz Çetin
Latin Harfleri ile Yayınlanmış İlk Plastik Cerrahi Kitabi: “Cerrahi Olarak Tedavi Edilmiş Cilt Kanserleri”Osman Akdağ, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı


2009 Vol 17 Issue 2


Doku Genişleticilerin Dışarıda Bırakılan Port ile ŞişirilmesiMustafa Keskin, Mustafa Sütçü, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
Deri Grefti Alma Eğitimi İçin Pratik Bir Çözüm: Domuz Derisinden Greft Alma Modeliİsmail Şahin, Doğan Alhan, Muhitdin Eski, Murat Polat, Selçuk Işık
Leriche Syndrome: A Case ReportFatih Zor, Serdar Öztürk, Doğan Alhan, Andaç Aykan, Selçuk Işık
Yüz Asimetrisi ve Ön Açık Kapanışı Olan Hastanın Cerrahi TedavisiDefne Keçik, M. Emin Mavili
Periferik Sinir Onarımlarında Konduit Uygulamaları, Temel ve Güncel Yaklaşımlar: Literatürün Gözden GeçirilmesiMehmet Bozkurt, Emin Kapı, Yalçın Külahçı
Erimiş Maden Yanıklı Hastaya Yaklaşım: Olgu SunumuDoğan Alhan, İsmail Sahin, Sinan Öztürk, Selçuk Işık
Oronazal Fistül Tedavisinde Mukoperiostal Flep KullanımıAli Cemal Yılmaz, Doğan Tuncalı, Refika Bulutoğlu, Gürcan Aslan
Cilt Kanserli Vakaların Retrospektif Gözden GeçirilmesiGülden Avcı
Mikrocerrahi ve AnesteziYalçın Külahçı, Mehmet Bozkurt, Hüseyin Şen, Fatih Zor, Şafak Ekinci, Fatih Uygur, Celalettin Sever, Emin Kapı, Haluk Duman
Timing of Microsurgical Reconstruction of Lower Extremity: Is It Really Important in Flap Failure?Fatih Zor, Serdar Öztürk, İsmail Şahin, Selçuk Işık
Nazo Alveolar Şekillendirme Tedavisi Uygulanan Tek Taraflı Dudak – Damak Yarığı Olgusunun Uzun Dönem SonucuDefne Keçik, Ayhan Enacar, Figen Özgür
Nörofibromatozis Cerrahisi Sırasında Kanama Kontrolünde Alternatif Bir Yöntem: Tümesan İnfiltrasyonMehmet Bozkurt, Emin Kapı, Semih Günay


2009 Vol 17 Issue 3


Hyaluronik Asidin Sıçan Modelinde Kapsül Kontraktürü Gelişiminde EtkisiSerdar Toksoy, Mehmet İlker Bilgiç, Hüseyin Karanfil, Mithat Akan, Tayfun Aköz
Profilaktik Mastektomi ve Çift Taraflı Meme Onarımı: Klinik DeneyimSühan Ayhan, İsmail Küçüker, Serhan Tuncer, Onur Çukurluoğlu, Şafak Uygur
Kalp ve Damar Cerrahisi Uygulamalarında Plastik Cerrahi Yardımı Gerektirebilen KomplikasyonlarMehmet Oğuz Yenidünya, Özlem A. Gündeşlioğlu
1205 El Yaralanması Olgusunun Retrospektif AnaliziTamer Şakrak, Sezi Mangır, Ahmet Körmutlu, Özlem Cemboluk, Özgen Kıvanç, Aydın Tekgöz
Serbest Flep Kaybının Ardından Vakum Yardımlı KapamaYener Demirtaş, Erdem Güven, Ozan Aslan, Serhan Tuncer, Ahmet Demir, Sühan Ayhan, Murat Topalan
Bir Yıl İçinde Opere Edilen 124 Mandibula Fraktürü Olgusunun Geriye Dönük İncelenmesiCenk Demirdöver, Barış Şahin, Murat Ataseven, Heval Selman Özkan, Hasan Yücel Öztan
Ankaferd® Kanama Durdurucunun Plastik Cerrahi Pratiğinde Kullanım Alanları: Olgu SunumlarKemal Fındıkçıoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu
Tendon Kılıfı Fibrom’una Bağlı Ekstansor Tendon Rüptürü: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiHarun Çöloğlu, Murat Şahin Alagöz
30 Yıldır İyileşmeyen Tibia Fraktürü Vakasının Negatif Basınçlı Yara Tedavisini Takiben Pediküllü Fibula Flebi ile OnarımıUmut Tuncel
Hamilelerde ve Laktasyonda Botulinum Toksin A Uygulamalarının YeriTonguç İşken, Ergin Yücel
Karpal Tünel Proksimalinde Bifid Median SinirAyşegül Yavuz, Mustafa Karaca, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz
Superior Gluteal Arter Perforatör Flep Donor Sahasının Enteresan Bir Komplikasyonu: StriaErdem Güven, Karaca Başaran, Burcu Çelet Özden, Samet Vasfi Kuvat, Murat Topalan
Biceps Femoris Kasında Myositis OssifikansÖnder Tan


2010 Vol 18 Issue 1


143 Mandibula Kırıklı Olgunun Retrospektif AnaliziOkan Morkoç, Elif Eren Aydın, Habib Başkurt, Özlem Özgenç, Adnan Uzunismail
Nω-Nitro-L-Arjininin (L-Nna) Sıçanlarda Kan Basıncı ve Deri Fleplerinin Yaşamasına Olan EtkileriRüştü Köse, Alpagan Mustafa Yıldırım, Mehmet Ihsan Okur, İbrahim Tuğrul
Tümesan Anestezi Altında Turnikesiz Karpal Tünel SerbestleştirilmesiBurak Ersoy, Ahmet Sönmez, Ayhan Numanoğlu
Kültüre Kemik İliği Kök Hücresinin Uç-İçe Onarılmış Periferik Sinir Rejenerasyonundaki EtkisiMehmet Çifci, Ahmet Demir, Yener Demirtaş, Bülent Ayas
Bayan Plastik Cerrahların Kendileri İçin Meme Rekonstrüksiyonunda Tercihlerinin AraştırılmasıNevra Seyhan, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
Rat Dorsal Flebinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) ile Yaratılmış Farmakolojik Geciktirme Operasyonunun Diğer Cerrahi Geciktirme Operasyonlarıyla KarşılaştırılmasıMert Demirel, Aylin Okçu Heper, Erdem Yormuk
Yanığa Bağlı Meme Asimetrisi Bulunan 20 Hastada Flep ve Greft ile Yapılan Tedavi SonuçlarıAyşegül Yavuz, Mehmet İlker Bilgiç, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz
Sakrektomi Defekti Rekonstrüksiyonunda Transabdominal Vertikal Rektus Abdominis Flebinin Kullanımı: Olgu SunumuMithat İsmail Akan, Mustafa Karaca, İlker Mehmet Bilgiç, Tayfun Aköz
Baş-Boyun Rekonstrüksiyonu Sonrası Ortaya Çıkan Fistüllerin Tedavisinde Botulinum Toksini KullanımıYener Demirtaş, Mehmet Çifci, Fatih Söylemez, Ahmet Karacalar
Kanamayla Başvuran ve Atipik Yerleşimli İnfantil Hemanjiyoperisitom: Olgu SunumuTamer Seyhan, Hüseyin Borman, Nebil Bal
İnsan Isırığı Sonrası Oluşan Kulak Lobül Hasarının RekonstrüksiyonuMert Demirel, Cem Çerkez, Zeki Can
Posttravmatik Progresif Orbital Amfizemin İğne Aspirasyon-Dekompresyon ile Tedavisi: Olgu SunumuOsman Akdağ, Mustafa Sütçü, Furkan Karabekmez, Mustafa Keskin, Nedim Savacı
Faringokutanöz Fistülün Tedavisinde Basit Güvenli Bir Yöntem: Lokal Turnover Flep KullanımıCenk Demirdöver, Barış Şahin, Heval Selman Özkan, Hasan Yücel Öztan
B Planı: Serbest Stil Serbest FleplerOsman Akdağ, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin


2010 Vol 18 Issue 2


Yanık Travmasında Önemli Bir Grup: Yaşlı Hastalar 26 Hastadaki Klinik DeneyimlerimizFatih Uygur, Nurettin Noyan, Fuat Yüksel, Bahattin Çeliköz
Silikon Jel Yaprak Uygulamasının Rat Derisinde Yara Kontraksiyonunu Hızlandırıcı Katalizör EtkisiCan İmdat Engin
232 Maksillofasyal Travmalı Hastanın Geriye Dönük Analizi ve Kliniğimizde Uygulanan Tedavi ProtokolleriTamer Şakrak, Aydan Köse, Yakup Karabağlı, İdris Elmas, Aydın Tekgöz, Cengiz Çetin
Retrognati ve Glossopitoza Bağlı Üst Hava Yolu Tıkanıklığı Tedavisinde Mandibula Distraksiyon OsteogeneziVolkan Tayfur, Sinan Atmaca, Canan Aygün, Sinan Tüfekçi
Distal Falanksta Kemik Erozyonu Yapan Tendon Kılıfı FibromuŞafak Uygur, Sühan Ayhan, Hakan Mehmet Bulam, Gonca Özgün, Ömer Uluoğlu
Yüz Bölgesi Ateşli Silah Yaralanmasından Alınacak Ders (Olgu Sunumu)Özlem Özgenç, Adnan Uzunismail, Elif Eren Aydın, Özlem Özgenç, Habib Başkurt, Okan Morkoç
Arsenikozis ve Çoklu Deri KanseriHakan Mehmet Bulam, Başar Kaya, Ayşe Şencan, Serhan Tuncer, Osman Latifoğlu
Doğumsal Maksillomandibuler FüzyonGüniz Eker Uluçay, Ayşegül Yavuz, Şener Küçük, M. İlker Bilgiç, Tayfun Aköz
İnsan Lökosit Antijen (HLA) Class I Eksikliği Sendromlu Hastanın Cilt Bulguları: Nadir Bir Olgu SunumuMert Demirel, Savaş Serel, Burak Kaya, Zeki Can
Plantar FibromatozisTolga Eryılmaz
Dorsal Radial Sinir Transferi ile Dijital Duyu RestorasyonuSerhan Tuncer, M. Onur Çukurluoğlu, Fatma Betül Ak, Sühan Ayhan, Osman Latifoğlu
Sekonder Küçültme Mammoplastisi: Bir Olgunun Bize DüşündürdükleriMert Demirel, Burak Kaya, Savaş Serel, Murat Emiroğlu
Mandibular Rekonstrüksiyonda Vaskülarize Fibula Serbest Flep Osteotomisi İçin Yeni Bir Şablon; Esmarch BandajıErdem Güven, Hasan Utkan Aydın, Karaca Başaran, Barış Yiğit, Samet Vasfi Kuvat


2010 Vol 18 Issue 3


Alt Göz Kapağı Ektropionu: Etiyoloji, Sınıflama ve Cerrahi Seçeneklerin İncelenmesiAhmet Duymaz, Osman Akdağ, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
Yanık Ünitemizde Yatarak Tedavi Gören Hastalara Ait 10 Yıllık Tarama SonuçlarımızTamer Şakrak, A. Aydan Köse, Yakup Karabağlı, Cengiz Çetin
Üç Kuşakta Görülen Odontojenik KeratokistGüzin Yeşim Özgenel, Serhat Özbek, Selçuk Akın, Ramazan Kahveci
Silikon İmplant ile Baldır KalınlaştırmaGülden Avcı, Tayfun Aköz, Eser Aydoğdu
Dev Kıllı Nevüs TedavisiNecmettin Kutlu, Seda Asfuroğlu Barutca, İlker Üsçetin, Muhammed Beşir Öztürk, Ufuk Askeroğlu
Down Sendromlu Yenidoğanda Üst Göz Kapağı EversiyonuÜmit Kamış, Zekeriya Tosun, Hürkan Kerimoğlu, Banu Turgut Öztürk, Mustafa Cihat Avunduk
Turner Sendromlu Bir Olgu: Yele (Perde) Boyun Deformitesinin Beşli Flep ile DüzeltilmesiSerdar Yüce, Fatih Öktem, Orhan Erbaş, Ünal Şahin, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu
Eagle SendromuGaye Toplu, Toygar Ünveren, Derya Özçelik, Fatma Bilgen, Cemal Şenyuva
Kondroid Siringoma: Nadir Bir Deri TümörüTolga Eryılmaz, Enis Kömürcü
Altı Yaşındaki Bir Olguda Akut Marjolin ÜlseriMehmet Bozkurt, Samet Vasfi Kuvat, Halit Baykan, Emin Kapı, Selver Özekinci
Hızlı Büyüyen İzole Dev Perineal Lipom: Bir Olgu SunumuŞafak Uygur, Tolga Eryılmaz
Pediyatrik Düşük Akımlı Anestezi: İnterplast Nukus-Özbekistan DeneyimiVolkan Hancı, Kadir Özyılmaz, Ozan Aslan, Oğuz Kılıç, Murat Onyedi, Lütfi Eroğlu, Deniz İşcen
Yarık Damak Onarımı Çalışma ModeliFurkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun
Memede Yabancı Cisim: Dren UcuDağhan Işık, Lütfi Tekeş, İlkay Güner


2011 Vol 19 Issue 1


Elektrik Yaralanmalı Olgularımızın Retrospektif AnaliziTamer Şakrak, Sezi Mangır, Ahmet Körmutlu, Özlem Cemboluk
Göğüs Küçültme Ameliyatı Boyun ve Bel Ağrısını Düzeltir mi: Gerçek ya da Kurgu mu?Marco Malahias, Erdinç Soylu, Amir Sadri, Giles Bantick
Dermatofibrosarkom Protuberans: 5 Olgunun İncelenmesiSemra Karşıdağ, Arzu Özcan, Ayşin Karasoy Yeşilada, Kemalettin Yıldız, Kemal Uğurlu
Re-Virjinizasyon: HimenoplastiDağhan Işık, Coşkun Erçel, Rohat Kutlay, Recep Anlatıcı
Bitkisel İlaç Kullanımının Cerrahi Açıdan ÖnemiAyşe Şencan, Mehmet Hakan Bulam, Ali Mübin Aral, Selahattin Özmen
Kopan Kulağın Acil Onarımı: Bir Olgu SunumuYakup Çil, Atacan Emre Koçman, Serdar Öztürk, Abdul Kerim Yapıcı, Kamil Kılıç
Alev Yanığı Zemininde Gelişen Pyojenik Granülom ve Literatürün Gözden Geçirilmesi: Olgu SunumuCeyla Aliye Özbayoğlu, Esin Aksungur, Ahu Senem Demiröz
Rinoplasti Sonrası Beklenmedik Bir DermatitSerdar Yüce
Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası Gelişen Gestasyonel Gigantomasti: Olgu SunumuDağhan Işık, Zehra Kurdoğlu, Yasin Canbaz, Hakan Tekin, Bekir Atik
Nadir Bir Lokalizasyonda Dev Pilomatriksoma: Olgu Sunumu ve Literatür DerlemesiCenk Demirdöver, Müge Sevindik, Haluk Vayvada, Mustafa Yılmaz
Çocuk Bezi Basısına Bağlı Gluteal Nekroz: Olgu SunumuEmin Kapı, Mehmet Bozkurt
Preauriküler Bölgede Multipl Schwannoma: Bir Olgu SunumuŞafak Uygur, Tolga Eryılmaz
Kronik Morel Lavallee Sendromunun Radyolojik Bulguları: Olgu SunumuŞebnem Örgüç, Işıl Başara, Pınar Özkarakaş, Levent Yoleri
Doku Genişletici Uygulamaları İçin Yeni ve Pratik Bir YöntemHakan Şirinoğlu, Burak Ersoy, Erdem Tezel


2011 Vol 19 Issue 2


Perforatör Haritalamada Güncel YöntemlerSerhan Tuncer, Başar Kaya, Kırdar Güney, Çiğdem Ünal, Ali Yusuf Öner, M. Sühan Ayhan
Serbest Flepler ile Onarım Uygulanan Baş Boyun Bölgesi Tümörlü Hastalarda Nüks Oranlarının Değerlendirilmesi: Klinik DeneyimlerimizSinan Öztürk, Mustafa Nişancı, Serdar Öztürk, Muhitdin Eski, Fatih Zor, İsmail Şahin, Selçuk Işık
Triangular Fibrokartilaj Kompleks Hasarlanmaları Tanı ve Tedavisi; Ön Klinik Çalışmaİsmail Bülent Özçelik, Berkan Mersa, Atakan Aydın, Serdar Tunçer, Samet Vasfi Kuvat
Labium Minus Hipertrofisinin Anatomik Farklılıklar Dikkate Alınarak RekonstrüksiyonuMelike Güngör, Emin Sır, Diren Çelik, Ahmet Seyhan, Levent Yoleri
Jinekomasti Olgularında Glandüler Eksizyonu Kolaylaştıran Hilal Eksizyon YaklaşımıDerya Özçelik, Fatma Kaçağan
Jinekomastide Liposakşın ve Pull-Through Tekniği KombinasyonuMehtap Karameşe, Mustafa Keskin, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
Doku Genişletici Uygulamalarında Komplikasyonların AzaltılmasıCenk Demirdöver, Haluk Vayvada, Hasan Güç, Mustafa Yılmaz
Göğüs Ön Duvarı Tutulumu ve Skalp Metastazı ile Seyreden Nadir Bir Hemanjiyoperistom OlgusuBurak Ersoy, Serdar Evman, Mehmet Bayramiçli, Mustafa Yüksel
Frontal Sinüste Cam Parçaları: Nadir Bir Olgudan Çıkarılacak DerslerKemal Fındıkçıoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu, Selahattin Özmen, Reha Yavuzer
Burun Tabanı, Kolumella ve Membranöz Septum Defektinin Tek Seanslı Onarımı: Olgu SunumuÖzlem A. Gündeşlioğlu
Rinofima Cerrahisinde Güvenli Bir Yöntem: Plasma Blade ile EksizyonMustafa Raşid Toksöz, M. Nebil Selimoğlu, Malik Abacı, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun
Kıkırdak Aşındırmada Basit ve Etkili Bir YöntemMustafa Karaca, Mithat Akan, Mehmet Ersin Gönüllü, Caner Kaçmaz, Tayfun Aköz
İki Nokta Ayrım Testi için Basit ve Kullanışlı Bir AletUtku Can Dölen, Yüksel Kankaya, Uğur Koçer


2011 Vol 19 Issue 3


Ozon Terapi: Mit ve GerçekOrhan Babucçu
Kutanöz Malign Melanomlu 84 Hastaya Ait Klinik DeneyimlerimizTekin Şimşek, Ayhan Sönmez, Ahmet Demir, Volkan Tayfur, Ethem Güneren, Lütfi Eroğlu, Levent Yıldız
Erişkin Yaş Grubunda Saptanan Orta Boyutlu Konjenital Melanositik Nevüslerde Malignite Potansiyeli ve Tedavi YaklaşımıSerbülent Güzey, Fatih Zor, Bülent Kurt, Selçuk Işık
Bir Acil Servise Başvuran Maksillofasiyal Travma Olguları: Retrospektif Bir ÇalışmaHayriye Gönüllü, Sevdegül Karadaş, Dağhan Işık, Ömer Faruk Koçak, Hakan Tekin
Servikal Disk Hernili Hastalarda Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Görülme SıklığıSevgi Sevi Subaşı, Nihal Gelecek, Nursen Ilçin, Özge Çeliker
Sadece Arter Anastomozu ile Yapılan Başparmak Distal Uç Replantasyonu Olgusunda Kemik Tespitine Bağlı Uç NekrozuHüseyin Karagöz, Ayhan Turhan, Yalçın Bayram
Bipediküllü Serbest Derin İnferior Epigastrik Arter Perforator (DIEP) Flebi ile Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonu: Olgu SunumuNilay Fatma Yoğun, Mehmet Veli Karaaltın, Ethem Güneren
Travmatik Saçlı Deri Yarası ile Kerion Celsi Birlikteliği: Nadir Bir OlguSarper Yılmaz, Nazım Gümüş, Ömer Faruk Erin, Uğur Recep Çelik, Ali Rıza Erçöçen
Olgu Sunumu: Sakrokoksigeal Bölge Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Geç Dönem Klinik TabloYüksel Kankaya, Melıke Oruç, Utku Can Dölen, Nezih Sungur, Ruşer Barış, Uğur Koçer
Deri Grefti Uygulamasını Kolaylaştıran Basit ve Kullanışlı Bir Kalıp YöntemiBurak Ersoy, Hakan Şirinoğlu
Geniş Üretra Defektlerinin Onariminda Üç Tabakalı YöntemSaime İrkören, Sezen Özkısacık, Nazan Şahin Sivrioğlu, Eray Copçu
Plastik Cerrahi Ameliyatları Öncesi Hazırlık için Bir ÖneriAli Rıza Öreroğlu, İlker Üsçetin, Tolga Aksan, Çağdaş Orman, İsmail Mithat Akan
Kafa Lambası: Pratik ve Ucuz Bir Işık KaynağıMuhammed Beşir Öztürk, Onur Egemen, Özay Özkaya, Soner Tatlıdede
Vertikal Meme Küçültme Sonrası Gelişen İstenmeyen Bir Sonuç ve DüzeltilmesiŞafak Uygur, Selahattin Özmen, Tolga Eryılmaz, Tuba Güçlü
Ayakta Ağır Yanık Kontraktürünün Transfalangeal Kirschner Yardımlı Distraksiyon ile TedavisiŞafak Uygur, Tuba Güçlü Karadağ, Selahattin Özmen


2012 Vol 20 Issue 1


Meme Rekonstrüksiyonundaki 10 Yıllık DeneyimimizDoğan Alhan, İsmail Şahin, Fırat Özer, Fatih Zor, Mustafa Nişancı, Serdar Öztürk, Muhitdin Eski, Selçuk Işık
El ve Önkoldaki Kompleks Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Paraumbilikal Perforatör Tabanlı Pediküllü Abdominal Flep UygulamalarımızMustafa Erol Demirseren, Cemil Özerk Demiralp, Yakup Duman, Ersin Akşam, Kasım Kılıçarslan
Kapiller Malformasyondan Kaynaklanan Retiform Hemanjiyo-Endotelyoma: Nadir Bir OlguKemal Fındıkçıoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu, Caner Kutlugün, Pınar Karabağlı
Hemifasiyal Şişlik Şikayeti ile Gelen Hastada Ayırıcı Tanı: Olgu SunumuTamer Şakrak, İsmail Küçüker, Ercan Demirbağ
İhmal Edilmiş Kutanöz Leiomyosarkom: Olgu SunumuBurak Özkan, Harun Çöloğlu, Nebil Bal, Hüseyin Borman
Olgu Sunumu: Maküler Amiloidoz ve Marjolin Ülserinin İlginç BirlikteliğiUtku Can Dölen, Yüksel Kankaya, Mustafa Gürhan Ulusoy, Nezih Sungur, Uğur Koçer, Yıldız Albayrak
Vulvada İki Tepecik: Olgu SunumuÖzlem Çolak, Yüksel Kankaya, Uğur Koçer
Hava Yastığına Bağlı Oluşan Önkol Yanık Olgusu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiHalit Baykan, Ali Murat Kalender, Perihan Öztürk, Hilmi Şen, Kemal Özyurt, Selim Bozkurt
El Cerrahisi Öncesi Raynaud Hastalığını İki Kez SorgulayınızKemal Fındıkçıoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu
Cerrahi Girişim Sonrası Anjioödem: Bir Olgu SunumuElif Sarı, Hülda Rıfat Özakpınar, Tolga Eryılmaz, Mustafa Durgun, Hüseyin Fatih Öktem, Ali Teoman Tellioğlu
Basiller Angiomatosis: Nadir Görülen Bir Cilt LezyonuAydan Ayşe Köse, Yakup Karabağlı, A. Esra Koku, Özgül Paşaoğlu, Cengiz Çetin
Rinoplasti Sonrası Oluşan Açık Çatı Deformitesi İçin Sıvı Silikon Dolgusu Kullanımı Uygun mudur?Nilay Fatma Yoğun, Ethem Güneren
Parmak Pupasında Epidermal İnklüzyon Kisti: Geç Fark edilen Bir OlguUğur Horoz, Tolga Eryılmaz, Hülda Rıfat Özakpınar, Ali Teoman Tellioğlu
Plastik Cerrahide Sural SinirAli Teoman Tellioğlu, Tolga Eryılmaz, Emre İnözü, Hülda Rıfat Özakpınar


2012 Vol 20 Issue 2


Üst Gözkapağı Cerrahi Anatomisi: Anatomik Disseksiyon Çalişması ve Literatür Derlemesi
Video1 – Video2 – Video3 – Video4 – Video5 – Video6
Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Tahir Gürler, Okan Bilge, Çağıl Meriç Erenoğlu
Proksimal ve Distal Hipospadias Olgularında Farklı Cerrahi Yöntemlerin Etkinliklerinin KarşılaştırılmasıCaferi Tayyar Selçuk, Kadir Aksoy, Sebat Karamürsel, Birol Civelek, Selim Çelebioğlu
İki Aşamalı Tendon Rekonstrüksiyonu: 31 Hastanın Retrospektif DeğerlendirilmesiNesibe Sinem Çiloğlu, Afet Öncel, Mustafa Tercan
Enoxaparin Random Paternli Flep Canlılığına Katkıda Bulunmaz: Rat Sırt Deri Flebinde Deneysel ÇalışmaNilgün Markal Ertaş, Hüseyin Borman
Geçmişten Günümüze Klinikte Meme Küçültme: Geriye Dönük Kesitsel Bir BakışBillur Sezgin, Kemal Fındıkçıoğlu, Serhat Şibar, İsmail Barut, Sühan Ayhan, Osman Latifoğlu
İki Taraflı Doğumsal Nostril Darlığının Onarımında İki Taraflı Helikal Rim Serbest FlebiÇetin Duygu
Dudak Sineşisi ve Polidaktili Çocuk Olgu; Ellis-van Creveld SendromuGaye Filinte, Mehmet Ersin Gönüllü, Nujen Gülçin Ayçiçek Çardak, Güniz Eker Uluçay, Tayfun Aköz
Subtotal Ampute Bir Ekstremitenin Revaskülarizasyonu ve Eşzamanlı Fonksiyonel RekonstrüksiyonuHaldun Onuralp Kamburoğlu, Ali Emre Aksu, Tunç Şafak, Ebru Yörük
Skalpte Dev Adenoid Kistik Karsinom: Olgu SunumuElif Sarı, Hülda Rıfat Özakpınar, Esabil Eker, Mustafa Durğun, Ali Teoman Tellioğlu
Sırtta Dev Metastatik Miksoid Liposarkom: Olgu SunumuÖzlenen Özkan, Ahmet Duymaz, Mehmet Can Ubur, Elif İnanç Gürer, Ömer Özkan
Aynı Arter Kullanımı ile Ardışık Skapular Serbest Flep ve ‘Toe To Thumb’ Transfer ile Fonksiyonel El Rekonstrüksiyonu: Olgu SunumuÖnder Karaaslan, Erhan Sönmez, Özlem Karataş Silistreli, Yağmur Kaan Bedir
Cerrahi İşaretleme için Ucuz ve Etkili Bir Boya FormülüTurgut Kayadibi
Meme Küçültme Sonrası Gelişen Nadir Bir Komplikasyon: İnsizyon Hattında EgzamaBurak Kaya, Mehmet Sönmez, Zeki Can


2012 Vol 20 Issue 3


Çift Çene Cerrahi Yapılan Sınıf III Maloklüzyonlu Hastalarda Geç Dönem Relaps Oranlarının Değerlendirilmesiİsmail Şahin, Doğan Alhan, Ramazan Murat Polat, Sıla Mermut Gökçe, Fatih Zor, Muhitdin Eski, Serdar Öztürk, Mustafa Nişancı, Selçuk Işık
Subdermal Pediküllü Alın FlebiDağhan Işık, Murat Sarıcı, M. Fatih Garca, Yasin Canbaz, Bekir Atik
Yüksek Voltajlı Üst Ekstremite Elektrik Yanıklarında Kasık Flebi ile OnarımCaferi Tayyar Selçuk, Mehmet Bozkurt, Mustafa Durgun, Burhan Özalp, Emin Kapı, Mehmet Fatih Akkoç
Edinsel Aponörotik Blefaropitoz Olgularının Tedavisinde Anteriör Yaklaşımlı Levator Tamiri
Video1
Özay Özkaya, Derya Bingöl, Onur Egemen, Tolga Aksan, Mithat Akan
Bası Yaralarında Enfeksiyon Ajanını Belirlemede Doku Kültürünün KullanımıArzu Türkseven, Derya Özçelik, Elif Öztürk, Gülkan Karadağ, Hakan Çakıt, Handan Ankaralı
Gebeliğin Semptomatik Hale Getirdiği Orbital Venöz Malformasyon: Olgu SunumuMuhammed Nebil Selimoğlu, Mehtap Karameşe, Mustafa Raşid Toksöz, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin
İskeletsel Sınıf III Hastanın Ortodontik ve Ortognatik Cerrahi ile Kombine Tedavisi ve Ortaya Çıkan Komplikasyon: Subkondiler KırıkMehtap Karameşe, Zehra İleri, Malik Abacı, Özlem Akıncı, Zekeriya Tosun, Abdullah Demir
Ürogenital Bölgenin Nadir Görülen Bir Anomalisi: Penoskrotal TranspoziyonFurkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Erkan Hirik
Alt Ekstremitede İleri Derecede Lokal Rekürrens ve İntransit Metastazlı Malign Melanom OlgusuAyşin Karasoy Yeşilada, Fatih Irmak, Kamuran Zeynep Sevim, Damlanur Sakız
Subtotal Kulak Amputasyonlu Bir OlguŞafak Uygur
Politelia Olgusunda Aksesuar Meme Başı Eksizyonu ile Eş Zamanlı MastopeksiHakan Bulam, Selahattin Özmen


2013 Vol 21 Issue 1


İleri Yaşlı Hastalarda Onkolojik Rezeksiyon Sonrası Burun ve Çevresinin Alın Flebi ile OnarımıOnur Egemen, Muhammed Beşir Öztürk, Özay Özkaya, İlker Üsçetin, Mithat Akan
Maksiller Retrüzyonun Eksternal Distraktör ile Yapılan Tedavilerinde Uzun Dönem StabiliteBanu Yavuz, Müge Aksu
Medial Bazlı Distal Üçgen Glanüler Flep: Hipospadias Onarımlarında Meatal Darlığı Önlemede Alternatif Bir YöntemSalih Onur Başat, Özay Özkaya, Gaye Filinte, Mithat Akan, İlker Üsçetin
Redüksiyon Mammoplasti Komplikasyonlarının Vücut Kitle İndeksi ve Eşlik Eden Komorbiditeler ile İlişkisi: 154 Hastanın Geriye Dönük AnaliziNesibe Sinem Çiloğlu, Afet Öncel
Dermatofibrosarkoma Protuberans: Geniş Eksizyon ile Tedavi Edilen 14 Olgunun AnaliziMustafa Durğun, Caferi Tayyar Selçuk, Burhan Özalp, Hülda Rıfat Özakpınar, Ergin Seven, Mehmet Bozkurt, Ali Teoman Tellioğlu
Ekstremitelerde Doku Genişletici UygulamalarıAyşe Özlem Gündeşlioğlu, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, İrfan İnan, Muhammed Nebil Selimoğlu, Mustafa Raşid Toksöz, Emine Çiğdem Özen, Lorenc Jasharllari
Abdominoplasti Olgusunda Karın Ön Duvarında Kitle: EndometriozisHakan Bulam, Kemal Fındıkçıoğlu, Sedat Tatar, Osman Latifoğlu
Gözden Kaçan Cam Fragmana Bağlı Yaralanmadan 5 Yıl Sonra Ani Gelişen Median Sinir HasarıMedeni Volkan Kıyak, Kamuran Zeynep Sevim, Ayşin Karasoy Yeşilada, Semra Karşıdağ, Dağhan Dağdelen
Mikrocerrahi Eğitimi ve Deneysel Uygulamalarına Yönelik Olarak Laboratuvar Organizasyonu: Uluslararası Bir Merkezden Deneyim AktarımıŞafak Uygur, Can Öztürk, Maria Siemionow
Kronik Pilonidal Sinüs Traktından Gelişen Yassı Hücreli KarsinomHalit Baykan, Ömer Topuz, Kemal Özyurt, Yasemin Benderli Cihan, Emin Silay
Kısmi Edentilöz Hastada Mandibula Fraktürünün Hareketli Diş Protezi ile SabitlenmesiHakan Bulam, Kemal Fındıkçıoğlu, Selahattin Özmen


2013 Vol 21 Issue 2


Türkiye’de Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlarının Genel Profilinin ve Meslek Memnuniyetinin Belirlenmesi AraştırmasıAyşin Karasoy Yeşilada, Serdar Bora Bayraktaroğlu, Deniz Özgür Sucu, Kemal Uğurlu
Venöz Tromboemboliyi Yeterince Tanıyor Muyuz? Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahların Venöz Tromboemboli Proflaksisine Yaklaşımı ve Profilakside Tercih Edilen Yöntemler: Anket ÇalışmasıÖzay Özkaya, Muhammed Beşir Öztürk, Onur Egemen, Ali Rıza Öreroğlu, İlker Üsçetin, Kadir Tasasız, Mithat Akan
Mezoterapi: İğnenin Ucundaki Mucize mi, Yoksa Şişirilmiş Balon mu?Hakan Bulam, Sühan Ayhan, Billur Sezgin, Selahattin Özmen, Seyhan Çenetoğlu
Göz Kapağı Tümörlerinin İnsidansıYavuz Keçeci, Funda Alkan Taşlı, Emin Sır, Güliz Özkök
Alt Göz Kapağı Totale Yakın Defektlerinin Suprorbital Ada Flebi ve Tarsokonjonktival İlerletme Flebin Birlikte Kullanımıyla RekonstrüksiyonuAhmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Engin Yılmaz
Skalpte Radyasyona Bağlı Çok Odaklı Kutanöz Anjiyosarkom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiKamuran Zeynep Sevim, Metin Görgü, Murat Ermete
Kompleks Dirsek Defektlerinin Onarımında Konvansiyonel ve Fonksiyonel Bir Seçenek- Torakolomber İnterpolasyon FlebiKamuran Zeynep Sevim, Medeni Volkan Kıyak, Yavuz Arıkan, Ayşin Karasoy Yeşilada, Dilgem Memmedov, Dağhan Dağdelen, Semra Karşıdağ
Doku Kaybına Neden Olan Dürtü Kontrol BozukluğuOsman Akdağ, Mustafa Sütçü, Mehtap Karameşe, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun
Akciğer Kanserinin Deri Metastazları: Olgu SunumuHakan Bulam, Kemal Fındıkçıoğlu, Serhat Şibar, Sedat Tatar
Nadir Bir Donuk Etkeni Kuru BuzOsman Akdağ, Mustafa Sütçü, Furkan Erol Karabekmez, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun
Özellikli Cerrahi Alanlarda Alternatif Bir Bistüri: Stab BıçağıUfuk Askeroğlu, Seda Asfuroğlu Barutca, Özay Özkaya, İlker Üsçetin, Mithat Akan


2013 Vol 21 Issue 3


Yağ Doku Kökenli Kök Hücreler ve Plastik Cerrahide Uygulama AlanlarıÖzlem A. Gündeşlioğlu, Zeynep Karaçor, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, Murad Aktan, Selçuk Duman
Hidradenit Süpürativalı Hastalara Yaklaşımlarımız ve Sonuçlarının DeğerlendirilmesiOnur Egemen, Özay Özkaya, Çağdaş Orman, Turgut Kayadibi, Mithat Akan
İhmal Edilmiş Dev Baş-Boyun Kanserleri Üzerine Epidemiyolojik Bir BakışÖnder Karaaslan, Erhan Sönmez, Özlem Karataş Silistreli
Peroperatif Vazokonstriktör Ajan ile İnfiltrasyon Uygulamasının Meme Küçültme Cerrahisinde Kan Kaybı Üzerine EtkisiFurkan Erol Karabekmez, Muhammed Nebil Selimoğlu, Ali Gökkaya, Mehtap Karameşe, Metin Görgü
Parsiyel Fasiektomi Uygulanan 56 Dupuytren Kontraktürü Hastasının Geriye Dönük DeğerlendirilmesiNesibe Sinem Çiloğlu, Alpay Duran
Kimura Hastalığı: İki Olgu Sunumu ile Birlikte Literatürün Gözden GeçirilmesiÖnder Karaaslan, Görkem Çalışkan, Özlem Karataş Silistreli, Erhan Sönmez, Aylin Örgen Çallı
Kutanöz Malign Granüler Hücreli Tümör: Olgu SunumuKayhan Zeytin, Serdar Toksoy, Ayşe İrem Mert, İhsan Türkmen, Ayşe Mine Önenerk
Bilateral Femoral Greft Enfeksiyonun Sartorius Kas Flepleri ile RekonstrüksiyonuEnver Arpacı, Aydın Koç, Esra Bilgen
Rinoplasti Sırasında Rastlanan Rinolit: İki Olgu SunumuAyşe Şencan, Onur M. Çukurluoğlu, Hakan Bulam, Mübin Aral, Selahattin Özmen
Kutanöz Sarkoidoza Bağlı Proksimal Falanks Destrüksiyonu ve Boutonniere Deformitesi: Olgu SunumuKamuran Zeynep Sevim, Dilgem Memmedov, Medeni Volkan Kıyak, Memet Yazar, Ayşin Karasoy Yeşilada, Dağhan Dağdelen
Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Donör Alanını Korumak için Dizayn Edilmiş Basit Strafor ÇerçeveUfuk Askeroğlu, Seda Asfuroğlu Barutça, Turgut Kayadibi, İlker Üsçetin, Mithat Akan


2014 Vol 22 Issue 1


Türkiye’de Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi: Uzman Hekimlerinin İllere Göre DağılımıBülent Saçak, Fatma Betül Tuncer, Ayhan Numanoğlu
Trombositten Zengin Plazma ile Kombine Edilmiş Yağ Doku Kökenli Stromal Vasküler Fraksiyonun Silikon İmplantlar Çevresinde Radyasyonun İndüklediği Kapsül Kontraktürü Üzerine EtkileriAyşe Özlem Gündeşlioğlu, İrfan İnan, Yılmaz Tezcan, Hatice Toy, Dilek Emlik, Murad Aktan, Selçuk Duman
Wise Patern Süperomedial Pedikül ve İnferior Pedikül Meme Küçültme Tekniklerinin KarşılaştırılmasıN. Sinem Çiloğlu, Afet Öncel
Negatif Basınçlı Pansuman Yaraların Nekrotik Kısımlarını Ayırır Mı? Yara Sıvısının Histopatolojik DeğerlendirmesiNazım Gümüş, Sarper Yılmaz, Ahmet Cennet
Yüzde 87 Yanıklı Hastaya Yaklaşım: Olgu SunumuFırat Özer, Gökçen Garipoğlu, Demirhan Dal, Fatih Zor, Sevgi Kara, Emine Günal, Selçuk Işık
Unikameral Kemik Kistinin Nadir Lokalizasyonu: El Proksimal FalanksıAhmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mutlu Çobanoğlu, Cengiz Karataş, Leman Günbey Karabekmez
Ender Görülen Vulvar Multifokal in-situ Skuamöz Hücreli Karsinoma: Olgu SunumuBaşar Kaya, Senem Özge Turaçlı Karagüven, Erdem Yormuk
Persistan Medyan Arter ve Bifid Medyan Sinir: Olgu SunumuMedeni Volkan Kıyak, Kamuran Zeynep Sevim, Dilgem Memmedov, Ayşin Karasoy Yeşilada
Ekrin Porokarsinom: Nadir Görülen, Lokal ve Bölgesel Nüks Oranı Yüksek Olan Lezyonun Takip ve Tedavisinde Klinik DeneyimlerimizHakan Kerem, Murat Yaman, Ulaş Bali, Mustafa Öksüz, Levent Yoleri
Otolog Dermal Greft ile Posttravmatik Nazal Kemik Deformitesinin Onarımı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiHakan Bulam, Billur Sezgin, Kırdar Güney, Kemal Fındıkçıoğlu
Heparin Pompası: Parmak Replantasyonu Sonrasında Gelişen Venöz Yetersizlik Olgusunda Alternatif Bir UygulamaMehmet Haşim Güner, Ayhan Buz, Tahsin Görgülü


2014 Vol 22 Issue 2


Trombositten Zengin Plazma, Trombositten Fakir Plazma, Trombositten Zengin Fibrin Kavramları, Yara İyileşmesindeki Biyolojik Rolleri ve Plastik Cerrahide Kullanım AlanlarıZeynep Altuntaş, Ayşe Özlem Gündeşlioğlu, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, Nedim Savacı
Sistemik İnflamatuar Yanıt ile Yanık Sepsisi Ayrımında Kan Prokalsitonin Düzeyinin EtkinliğiHarun Analay, Nazım Gümüş, Ahmet Erkılıç, Mehmet Sait Yıldırım
Jinekomasti Tedavisinde ‘Liposuction’ – Artroskopik Kıkırdak Traşlayıcı KombinasyonuBurak Ersoy, Tayfun Aköz
Tırnak Yatağı Yaralanmalı Hastaların Değerlendirilmesi: Tırnağın Yerine Adaptasyonu Morbiditeyi Arttırır mı?Nesibe Sinem Çiloğlu, İhsan Türkmen, Nesrin Gümüş
Ağız Taban Yerleşimli Epidermoid Kist: Olgu SunumuMuzaffer Durmuş, Abdül Kerim Yapıcı, Nuri Yiğit, Sebahattin Sarı, Serdar Öztürk
Tatuaja Bağlı Akut Kontakt Dermatit: Olgu SunumuMuzaffer Durmuş, Salim Kemal Tuncer, Yusuf Emrah İyi, Ümit Kaldırım, Abdül Kerim Yapıcı
Rinoplasti Sonrası Tek Taraflı Hipoglossal Sinir FelciÖzlem Gündeşlioğlu, Mustafa Raşid Toksöz, Osman Serhat Tokgöz, Eray Yasar
Nörofibromatozis Zemininde Gelişen Spontan Fleksör Tendon RüptürüSerdar Yüce, Ömer Faruk Koçak, Yılmaz Sultanoğlu, Muhammet Eren Ersöz, Dağhan Işık
Hipotenar Hammer Sendromu: Olgu SunumuSüleyman Altınkaya, Orhan Tunalı, Güzin Yeşim Özgenel, Ramazan Kahveci
Temporal Kas Kapiller Hemanjioma: Olgu SunumuHarun Çöloğlu, Burak Özkan, Ahmet Çağrı Uysal, Nazım Emrah Koçer, Hüseyin Borman
Nadir Bir Yumuşak Doku Kitlesi: OsteokondromaCihan Şahin, Bilge Kağan Aysal, Özge Ergün, Hüseyin Karagöz
Atipik Bölgede Gelişen Bası YarasıSelami Serhat Şirvan, Kamuran Zeynep Sevim, Dağhan Dağdelen, Semra Karşıdağ, Banu Nursoy Şirvan, Leyla Terhan


2014 Vol 22 Issue 3


Perforatör Fleplerde Yeni Teknolojilerin Kullanımı: Perfüzyon Haritalama TeknikleriCemile Nurdan Öztürk, Hakan Şirinoğlu, Can Öztürk, Mehmet Bozkurt
Medial Kantal Bölge Cilt Defektlerinde Rekonstrüksiyon AlternatifleriCandemir Ceran, Ersin Akşam, Düriye Deniz Demirseren, Berrak Akşam, Mustafa Erol Demirseren
Yeni Fleksor Tendon Onarım Tekniği Olan Ekstratendinöz Dikiş Tekniğinin in vitro Biyomekanik Test Sonuçlarının Modifiye Kessler Tekniği ile Karşılaştırılması: Tekniğin Geliştirilme Sürecinde İlk AşamaNebil Yeşiloğlu, Deniz Özgür Sucu, Selami Serhat Şirvan, Arzu Özcan Akçal, Kemalettin Yıldız
Estetik Cerrahi Hastalarında Beden İmajı, İşlevsel Olmayan Tutumlar ve DepresyonGül Ünsal Barlas, Semra Karaca, Nevin Onan, Yüksel Can Öz, Aysel Gürkan, Işıl Işık, Fatma Sümeli
Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü: Olgu SunumuMehmet Haşim Güner, Tahsin Görgülü, Abdülkerim Olğun, Ayhan Buz
Sternum Enfeksiyonlarının Tedavisinde Negatif Basınç Yardımlı Yara Bakım Sistemi ve Pektoralis Majör Flebi Kombinasyonu: Olgu SunumuMehtap Karameşe, Osman Akdağ, Gökçe Ünal Yıldıran, Muhammed Nebil Selimoğlu, Niyazi Görmüş, Zekeriya Tosun
Self Mutilasyona Bağlı Yanık: Olgu SunumuMuzaffer Durmuş, Salim Kemal Tuncer, Taner Öznur, Abdül Kerim Yapıcı, Yalçın Bayram, Uğur Karapınar
Mandibulanın Nadir Multiloküle Kistik Hastalığı: ŞerubizmNazım Gümüş, Sarper Yılmaz
Nadir Görülen Bir Meme Anomalisi: Yarık Meme BaşıOsman Kelahmetoğlu, Çağlayan Yağmur, Remzi Fırıncıoğulları
Myasteni Gravis’li Bir Hastada Mikrovasküler Serbest Doku Transferi: Olgu SunumuÖzlem Gündeşlioğlu, Mustafa Raşid Toksöz, M Nebil Selimoğlu, Alper Kılıçaslan, Bülent Hanedan, Mehmet Bekerecioğlu
Parsiyel Fasiektomi Spesmenleri; Patolojik İnceleme Her Olguda Gerekli mi?Nesibe Sinem Çiloğlu, Alpay Duran

Tab Content